รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการแข่งขันกีฬาวูซู

  
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดการแข่งขันกีฬาวูซู และมีพิธีมอบรางวัลแก่นักกีฬากีฬาแบดมินตัน ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์
นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวูซู ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์ ที่ อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตภาคพายัพ เชียงใหม่ โดยมีนักกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เข้าแข่งขัน ในยุทธลีลา 5 ประเภท ได้แก่ ยุทธลีลาหนานฉวน หญิง ประภาวดี ไชยมงคล ยุทธลีลาฉางฉวน หญิง ศศิธร สมเพชร ยุทธลีลาหนานกุ้น ชาย พิทยา แซ่ยาง ยุทธลีลาไท่จี๋เจี้ยน หญิง อุ้มพิชยา เหล่าสุนทรทรัพย์ และยุทธลีลาเตาซู่ ชาย ณัฐวุฒิ วัฒนาพิเชษฐุ์ วูซู เป็นศิลปะแห่งวิทยายุทธ มีลักษณะท่าต่อสู้เป็นส่วนประกอบหลัก มีรูปแบบยุทธลีลาเป็นแม่แบบในการต่อสู้ป้องกันตัว และมีหลักสูตรแห่งสมาธิในการกำหนดพลังยุทธทั้งภายในและภายนอก วูซู มีหลายประเภท จำแนกเป็นศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่าและศิลปะการต่อสู้ด้วยอาวุธโบราณ ได้แก่ มวย ของสำนักเส้าหลิน ศิลปะการใช้เท้าหรือท่าทุ่ม ท่าคว้าจับชนิดต่างๆ และวิชาหมัดไทเก็ก ด้านการแข่งขันกีฬาแบดมินตัน ได้มีการมอบรางวัลแก่นักกีฬา ทีมชายชนะเลิศ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร รองชนะเลิศอันดับ 1 จังหวัดนนทบุรี และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัด เชียงใหม่และจังหวัดตรัง กีฬาแบดมินตัน ทีมหญิงชนะเลิศ จังหวัดนนทบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1 กรุงเทพมหานคร และรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดภูเก็ต โดยมีนายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายเกรียงศักดิ์ กิติธรากุล ประธานฝ่ายแบดมินตัน สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ และนายวิภู กฤษณุรักษ์ รองประธานฝ่ายแบดมินตัน สมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้มอบเหรียญรางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ แก่ตัวแทนนักกีฬา ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
กนกรัตน์-ธีระรัตน์-ภาชินี สวท.เชียงใหม่///////////////////////////////////////13-12-55
 
13 ธันวาคม 2555 , 14:50 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่