รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมการพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์

  
     รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประชุมภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมการพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์ เน้นให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่เข้ามามีส่วนร่วมอย่างพร้อมเพรียง
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมเตรียมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์ ณ ห้องรับรอง สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ศาลากลางจังหวัดสเชียงใหม่ โดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ซึ่งพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์ กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า พิธีปิดการแข่งขันได้จัดเตรียมไว้อย่างยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับพิธีเปิด แต่มีการเสริมให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เนื่องจาก นักกีฬาหลายคนเริ่มทยอยกลับเนื่องจากภารกิจต่างๆ จึงมีการนัดประชุมเพื่อบริหารจัดการในรายละเอียดพิธีปิดการแข่งขัน การอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย ในการให้ทุกคนมีส่วนร่วมชมพิธีปิดและประทับใจการแข่งขันครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
สำหรับการแสดงในพิธีปิด มีทั้งสิ้น 5 องก์ ประกอบด้วย องค์ที่ 1 สดชื่นผลิบาน...นิรันดร องก์ที่ 2 มิตรไมตรี...นิรันดร องค์ที่ 3 ความหวังสู่...นิรันดร องก์ที่ 4 ดวงไฟทอฉาย...นิรันดร และองก์ที่ 5 คือ รักอันเป็น...นิรันดร
 
13 ธันวาคม 2555 , 17:08 น. , อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่