ตัวแทนองค์กรต่าง ๆ นำสิ่งของมาร่วมบริจาคในงานรวมน้ำใจช่วยกาชาด

  
    ตัวแทนองค์กรต่าง ๆ นำสิ่งของมาร่วมบริจาคในงานรวมน้ำใจช่วยกาชาด เพื่อนำไปใช้เป็นของรางวัลสำหรับร้านมัจฉากาชาดในงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานรับมองสิ่งของ ในงานวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดประจำปี 2556 ณ บริเวณสนามหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตามที่จังหวัดเชียงใหม่กำหนดจัดงานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2556 จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ สิ่งของ เพื่อเป็นของรางวัลสำหรับร้านมัจฉากาชาดในงาน และเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัย สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส มีนายอำเภอ และตัวแทนองค์กรต่าง ๆ นำสิ่งของมาร่วมบริจาคจำนวนมาก
งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2556 จะจัดระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ถึง 12 มกราคม 2556 ณ บริเวณลานเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ปีนี้พิเศษที่จะนำสินค้า OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่มาจัดแสดงและจำหน่ายในรูปแบบใหม่ เพื่อส่งเสริมการตลาด ก่อให้เกิดการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งงานดังกล่าวนับเป็นอีกงานสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงฤดูหนาวเพื่อไว้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในช่วงดังกล่าว
ธนวันต์ –ธีระรัตน์ สวท.เชียงใหม่ /////////////// 14 ธ.ค.55
 
14 ธันวาคม 2555 , 16:05 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่