งานนิทรรศการผ้าไหมทองคำ จากล้านช้างสู่ล้านนา เริ่มขึ้นแล้ว แสดงผ้าไหมทองคำโบราณเก่าแก่ของราชวงศ์ลาวอายุกว่า 200 ปี

  
     งานนิทรรศการผ้าไหมทองคำ จากล้านช้างสู่ล้านนา เริ่มขึ้นแล้ว แสดงผ้าไหมทองคำโบราณเก่าแก่ของราชวงศ์ลาวอายุกว่า 200 ปีและจำหน่ายผ้าทอโบราณเพื่อนำรายได้ไปใช้ในกิจการกุศล
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 จัดกิจงานนิทรรศการผ้าไหมทองคำ จากล้านช้างสู่ล้านนา ณ ศูนย์หัตถกรรมสร้างสรรค์หัตถกรรมไทย ในอาคาร SMEs ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2555 โดยมีนายประสงค์ นิลบรรจง ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เป็นประธานในพิธีเปิด ในงานได้นำผ้าทอโบราณของราชสำนักลาวที่เจ้าสร้อยมาลา อินทร์เอี่ยม ณ จำปาสัก ผู้สืบสายตระกูลกษัตริย์ลาวรุ่นที่ 6 มาแสดงและจำหน่าย พิธีเปิดจัดอย่างสวยงาม มีการเดินแฟชั่นโชว์ผ้าทอโบราณ โดยนางแบบกิตติมศักดิ์ ไฮไลท์ของงานคือผ้าทอทองคำเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ผืนเดียวในโลกของเจ้านางคำผาง พระราชชายาของเจ้าทิพย์ช้าง และผ้าไหมทอด้วยทองคำ อีกทั้งผ้าทอโบราณของราชวงศ์ลาวที่หายากมาจัดแสดง ผ้าแต่ละผืนผลิตจากราชสำนักของลาว มีอาจารย์แบน แสงโสม ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าทอโบราณของกรมหม่อนไหมมาร่วมให้ข้อมูล โดยจะนำรายได้ไปสงเคราะห์ 3 แห่ง คือผู้ต้องขังหญิงในทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ เด็กที่ได้รับผลกระทบจากพ่อแม่เสียชีวิตเพราะโรคเอดส์จากโครงการรีจอยซ์ และย้ายสุนัขและแมวออกจากวัดชัยมงคล จังหวัดลำปาง งานดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ถึงความเป็นมาของผ้าทอโบราณราชวงศ์ลาว ซึ่งแต่ละผืนล้วนมีประวัติที่น่าสนใจ
ก่อนหน้านี้เจ้าสร้อยมาลา อินทร์เอี่ยม ณ จำปาสักเคยถวายผ้าทอโบราณลายคนชนะศึกแด่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ถวายผ้าทอลายนาคราชชุมเศียร ผางประทีปบูชาพระพุทธองค์ หรือผ้าม่านหลังพระเก่าแก่ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถวายผ้าทอโบราณแด่พระชายาองค์ที่สองของอดีตกษัตริย์ภูฐาน และมอบผ้าคลุมไหล่มหาสมัยลายครุฑกับนาค อันมีความหมายถึงการสมานฉันท์สามัคคีแก่นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ในระยะหลังกรมหม่อนไหมได้เชิญไปแสดงและจำหน่ายสินค้าด้วยทุกครั้งที่มีการจัดงานของศูนย์ศิลปาชีพ
ธนวันต์-ธีระรัตน์ สวท.เชียงใหม่ /////////////// 14 ธ.ค.55
 
14 ธันวาคม 2555 , 16:16 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่