รายงานพิเศษ การพิสูจน์สัญชาติ แรงงานพม่า

  
     รายงานพิเศษ การพิสูจน์สัญชาติ แรงงานพม่า เร่งผลักดันแรงงานเข้าระบบ เตรียมผลักดันแรงงานผิดกฎหมายออกนอกประเทศ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว รองรับประชาคมอาเซียน
ปัจจุบัน จังหวัดเชียงใหม่ มีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน จำนวน 69,588 คน เฉพาะสัญชาติพม่า จำนวน 69,398 คน ผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว 66,799 คน ปัญหาหลักของการไม่มาพิสูจน์สัญชาติและขออนุญาตทำงาน คือ แรงงานต่างด้าวหลบหนีนายจ้าง ไปขออนุญาตทำงานในจังหวัดอื่นที่มีค่าแรงสูงกว่า ทำให้นายจ้างไม่ต้องการพิสูจน์สัญชาติให้กับแรงงานต่างด้าวอีก นายจ้างและแรงงานต่างด้าวยังเชื่อว่า จะมีการขยายระยะเวลาพิสูจน์สัญชาติ หลายคนจึงไม่มาดำเนินการตามกำหนด
นายอ่องเท แรงงานไทใหญ่ถือบัตรพื้นที่สูง เล่าว่า ครั้งที่เคยพิสูจน์สัญชาติ ได้ยื่นผ่านบริษัทนายหน้า เพราะเจ้าหน้าที่แนะนำว่าสะดวกกว่า เสียค่าใช้จ่ายประมาณ 4-5 พันบาท จากนั้น 1 เดือนจะได้ใบพิสูจน์สัญชาติ นำมายื่นขอใบโควตา เพื่อยื่นต่อใบอนุญาตทำงาน เสียค่าใช้จ่าย 2,000 บาท ใบอนุญาตทำงานมีอายุ 2 ปี อยากให้รัฐบาล ทำทุกขั้นตอนให้อยู่ในกรอบของระบบราชการ ให้รัฐบาลมีการพูดคุยกันระหว่างประเทศ เพื่อลดค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอน และไม่อยากให้มีบริษัทนายหน้า เพราะบางบริษัท รับเงินจากแรงงานต่างด้าวไปแล้วหายเงียบ ไม่ติดต่อกลับ เสียเงินเปล่า
นายฤชุชัย โปธา นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ถือเป็นวันสุดท้ายของการรับเรื่องพิสูจน์สัญชาติ แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ไม่มีการขยายระยะเวลา คงเหลือแต่กระบวนการด้านเอกสาร ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2555
ด้านร้อยตำรวจตรีอุดม ปิยอนุสรณ์ รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า หน่วยตรวจคนเข้าเมือง เป็นหน่วยงานสุดท้ายที่จะอนุญาตวีซ่า รับช่วงต่อจากหน่วยงานจัดหางานและทางการของพม่า หลังจากเดือนธันวาคม 2555 ต้องดำเนินการกวาดล้างแรงงานที่ไม่ถูกกฎหมายและส่งกลับทางชายแดน ตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง ปี พ.ศ. 2522
การเตรียมตัวของประเทศต่างๆ เพื่อรองรับการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ในปี 2558 หลายประเทศเริ่มตระหนัก เพื่อนำแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบ โดยจูงใจด้วยระเบียบที่เป็นประโยชน์ต่อแรงงาน ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดการบริเวณถนนอัษฎาธร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ก่อนหน้านี้มีการยืนขายแรงงานอย่างหนาแน่น ปัจจุบัน แรงงานดังกล่าวถูกผลักให้เข้าระบบ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ ป้องกันปัญหาทุกด้าน และถือเป็นการจัดระเบียบเมืองเชียงใหม่ รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต
 
14 ธันวาคม 2555 , 16:42 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่