กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกสนับสนุน 7 แสนเหรียญแก่เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อวางแผนจัดระบบขนส่งและจราจร เริ่มดำเนินการพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมือง

  
    กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกสนับสนุนเงินแบบให้เปล่ากว่า 7 แสนเหรียญสหรัฐแก่เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อนำไปวางแผนจัดระบบขนส่งและจราจร เริ่มดำเนินการพื้นที่สี่เหลี่ยมคูเมือง เป็นพื้นที่ต้นแบบ
นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนของธนาคารโลก และตัวแทนจากสำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการสัมมนาโครงการขนส่งเชียงใหม่อย่างยั่งยืน ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งธนาคารโลกได้ประสานให้กองทุนสิ่งแวดล้อมโลกสนับสนุนเงินให้เปล่าจำนวนกว่า 7 แสนเหรียญสหรัฐเพื่อวางแผนจัดระบบการขนส่งและจราจรร่วมกับการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม รวมถึงการออกแบบและกำหนดให้มีเส้นทางสำหรับพาหนะที่ไม่ใช้เครื่องยนต์ มีระยะเวลาดำเนินการ 18 เดือนเพื่อรองรับการเติบโตของเมืองอย่างยั่งยืน จากการขยายตัวที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่งแนวทางการขนส่งที่ยั่งยืนและโครงการต้นแบบดังกล่าวสามารถนำไปปรับใช้กับเมืองอื่น ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในวงกว้าง อันจะช่วยส่งเสริมเมืองเชียงใหม่ให้น่าอยู่ และยังสนับสนุนการท่องเที่ยว ช่วยลดปริมาณมลพิษที่เกิดจากการขนส่งและจราจรอีกด้วย จะทำข่วงล้านนาเปิดหอประวัติศาสตร์และข่วงสามกษัตริย์ ทำทางจักรยาน ทำเส้นทางท่องเที่ยวโดยใช้สามล้อรอบเขตคูเมือง จะมีพื้นที่จอดจักรยาน และหาแหล่งบริการจุดเช่าจักรยาน โดยในอนาคตจะไม่ให้รถใหญ่เข้าไปในบริเวณดังกล่าว ประกอบกับจะมีการฟื้นเวียงแก้วหรือทันทสถานหญิง โดยจะเสร็จสิ้นการดำเนินงานประมาณเดือนกันยายนปี 2556
สภาพปัจจุบันของจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนยานพาหนะเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 9 ต่อปี มีจำนวนรถจดทะเบียนสะสมในจังหวัดมากกว่าล้านคัน ไม่นับรถที่ผ่านเข้า-ออกตัวเมืองเชียงใหม่อีกจำนวนมาก ก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เสียง อากาศและสูญเสียพลังงานภาคขนส่ง
ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่ //////////// 14 ธ.ค. 55
 
14 ธันวาคม 2555 , 17:21 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่