กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเปิดศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงกรานต์ปีหน้า

  
     กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมเปิดศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงกรานต์ปีหน้า พร้อมผลักดันเป็นศูนย์กลาง MICE ของเอเชีย
นายเสกสรร นาควงศ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและนายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ว่าปัจจุบันการดำเนินการก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว ยังคงเหลือการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างประกอบ และระบบสาธารณูปโภคเพิ่มเติม 6 รายการ คือ อาคารที่ประทับรับรอง เสาธงชาติ อาคารพักชั่วคราวของเจ้าหน้าที่ อาคารซ่อมบำรุงพร้อมเครื่องมือ อาคารพักขยะและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคเพิ่มเติม โดยทุกรายการจะแล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2556 ขณะนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิงคนคร (องค์การมหาชน)เรียบร้อยแล้ว โดยจะควบรวมกิจการเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ เตรียมนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมลงพระปรมาภิไธย คาดว่าใช้เวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ การดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวทั้งภายในและภายนอกประเทศ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ วัฒนธรรม เชิงสุขภาพและสปาที่มีคุณภาพสูง ก่อให้เกิดการขับเคลื่อนนโยบาย สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2 ล้านล้านบาทในปี 2558 โดยจะมีพิธีเปิดศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ช่วงประมาณเทศกาลสงกรานต์ปี 2556
สำหรับศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา รองรับผู้เข้าประชุมได้คราวละมากถึงหมื่นคน หรือประมาณ 4 ล้าน 5 แสนคนต่อปีภายใต้พื้นที่ 326 ไร่ สามารถใช้จัดงานได้อย่างหลากหลาย บรรยากาศสวยงามห้อมล้อมด้วยธรรมชาติ ภูเขา อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี อยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สามารถเดินทางเชื่อมโยงกับประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยสายการบิน 16 สาย ไปยัง 175 จุดทั่วโลก หากสร้างเสร็จจะเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน ธุรกิจและสร้างเศรษฐกิจให้ประเทศ และจะกลายเป็นศูนย์กลาง MICE ของเอเชีย
 
14 ธันวาคม 2555 , 17:55 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ภาชิณี-ธีระรัตน์ สวท.เชียงใหม่