จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวน ร่วมสนับสนุนซื้อแผ่นวีซีดีและเสื้อตราสัญลักษณ์ รายได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ

  
     จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวน ร่วมสนับสนุนซื้อแผ่นวีซีดีและเสื้อตราสัญลักษณ์ รายได้นำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระอัธยาศัย
คณะกรรมการโครงการเทิดไท้องค์ราชันร่วมร้อยดวงใจถวายพ่อของแผ่นดิน โดย หม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร ประธานคณะกรรมการ ร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2555 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รู้รักสามัคคี หวงแหนแผ่นดินเกิด เทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลาติดต่อกันถึง 9 ปี
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เพื่อให้การรณรงค์เป็นไปอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการได้มีมติให้จัดทำแผ่นวีซีดีบทเพลงเทิดพระเกียรติ “ราชันแห่งแผ่นดิน” ขึ้น โดยหม่อมราชวงศ์จิราคม กิติยากร ให้เกียรติเป็นผู้ขับร้อง พร้อมด้วย นักร้อง ศิลปิน ดารา นักดนตรี และนักสื่อสารมวลชน และจัดทำเสื้อโปโลปักตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ ออกจำหน่าย รายได้ส่วนหนึ่งจะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้สนใจ ให้การสนับสนุนจัดซื้อแผ่นวีซีดีในราคาชุดละ 299 บาท และเสื้อโปโลซึ่งจัดทำ 2 สีคือ สีเหลืองและสีชมพู ในราคาตัวละ 199 บาท โดยสามารถสั่งซื้อได้ที่ นางสุนทรี อินตา กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์หมายเลข 08 1883 9977 และ 0 5311 2708-9
 
16 ธันวาคม 2555 , 14:33 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่