พิธีปิดการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "เชียงใหม่เกมส์" คาดมีผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 15,000 คน

  
     พิธีปิดการแข่งขัน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "เชียงใหม่เกมส์" คาดมีผู้เข้าชมไม่น้อยกว่า 15,000 คน เตรียมส่งมอบธงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติให้จังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าภาพครั้งต่อไป
นายฤทธิพงศ์ เตชะพันธุ์ และ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้นายอำเภอทั้ง 7 อำเภอ รอบเมืองเชียงใหม่ ร่วมเตรียมการในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” ที่จะมีขึ้นในวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี โดยการจัดหามวลชนและประชาชนเข้าร่วม ซึ่งคาดว่าจะมีไม่น้อยกว่า 15,000 คน เพื่อให้การจัดพิธีปิดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สวยงาม ด้วยการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ที่จะสามารถสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าชมพิธีเช่นเดียวกับการแสดงในพิธีเปิด สำหรับการจัดชุดแสดงในพิธีปิดมีทั้งสิ้น 5 องก์ ได้แก่ องก์ที่ 1 สดชื่นผลิบาน...นิรันดร องก์ที่ 2 มิตรไมตรี...นิรันดร องก์ที่ 3 ความหวังสู่ ... นิรันดร องก์ที่ 4 ดวงไฟทอฉาย...นิรันดร และ องก์ที่ 5 คือ รักอันเป็น.. นิรันดร และในพิธีปิดการแข่งขัน จังหวัดสุพรรณบุรี เจ้าภาพครั้งต่อไป ได้เตรียมจัดขบวนและชุดแสดง รับมอบธงการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ต่อจากจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ในปี 2556
 
16 ธันวาคม 2555 , 15:55 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่