รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์สื่อมวลชน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์”

  
     รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์สื่อมวลชน กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 “เชียงใหม่เกมส์” ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อ อำนวยความสะดวกให้แก่สื่อมวลชนทุกแขนงในการรายงานข่าวสู่ประชาชน
นายประวิน พัฒนะพงษ์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมศูนย์สื่อมวลชนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 เชียงใหม่เกมส์ ณ ห้องสันป่าเลียง โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วและที่ศูนย์สื่อมวลชนบริเวณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี มีหน่วยงานของกรมประชาสัมพันธ์ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค ในฐานะคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมปฏิบัติหน้าที่ ด้านการประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 "เชียงใหม่เกมส์" ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 19 ธันวาคม 2555 รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า เป็นหน้าที่ของกรมประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ เพื่ออำนวยความสะดวกทุกด้านในการส่งข่าวไปยังต้นสังกัดของสื่อมวลชนทุกแขนง ซึ่งมีการการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
การจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนทั้ง 2 แห่ง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับสื่อมวลชน ในด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โทรศัพท์ โทรสาร สัญญาณ WIFI เพื่อการรายงานข่าว และจัดทำเอกสารรายงานข่าวความเคลื่อนไหว เพื่อนำเสนอตลอดการแข่งขันอีกด้วย
 
16 ธันวาคม 2555 , 17:08 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่