โครงการ @Curve เชียงใหม่ มุ่งเป็นแหล่งให้ความรู้ การศึกษา แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว

  
     โครงการ @Curve เชียงใหม่ มุ่งเป็นแหล่งให้ความรู้ การศึกษา แก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เปิดอย่างเป็นทางการแล้ว ถือเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการศึกษาและเตรียมพร้อมเยาวชนสู่ประชาคมอาเซียน
นายอดิศร กำเนิดศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายจาง เหว่ย ฉาย กงสุงใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิด โครงการ @Curve เชียงใหม่ เป็นแหล่งรวมและถ่ายทอดความรู้ การศึกษาต่างๆ แก่เยาวชน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สังคมมีความจำเป็นที่จะต้องให้เยาวชนมีความรู้เพิ่มขึ้น เพราะอีก 2-3 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โครงการ @Curve เชียงใหม่ จะเป็นแหล่งการศึกษาที่เยาวชนในจังหวัดเชียงใหม่ จะได้เตรียมความพร้อมเพื่อให้ก้าวทันหรือนำหน้าอีก 9 ประเทศในอาเซียน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นศูนย์กลางการศึกษา หรือ Education Hub อีกแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วย
โครงการ @Curve เชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือเป็น Community mall อีกแห่งหนึ่ง ที่นอกจากมุ่งเน้นถ่ายทอดความรู้ การศึกษาด้านต่างๆ แก่เยาวชนแล้ว ยังเป็นศูนย์รวมร้านอาหาร และการบริการต่างๆ ด้วย
 
16 ธันวาคม 2555 , 17:49 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่