เจ้าหน้าที่ออกตรวจกระเช้าของขวัญในห้างสรรพสินค้าในเมืองเชียงใหม่

  
     เจ้าหน้าที่ออกตรวจกระเช้าของขวัญในห้างสรรพสินค้าในเมืองเชียงใหม่ เพื่อป้องปรามการนำสินค้าหมดอายุ ไม่มีคุณภาพมาจัดจำหน่ายช่วงเทศกาลปีใหม่และคริสมาสต์
เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่และ สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ ออกตรวจสอบกระเช้าของขวัญ ที่ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สาขาตลาดคำเที่ยงเป็นแห่งแรก เนื่องจากขณะนี้ใกล้ช่วงเทศกาลคริสมาสต์และวันขึ้นปีใหม่ 2556 เพื่อตรวจสอบมาตรฐานสินค้าและวันหมดอายุ โดยได้ตรวจสอบกระเช้าของขวัญที่ทางห้างสรรพสินค้าได้จัดไว้รอจำหน่ายและเก็บตัวอย่างอาหารสด เนื้อสัตว์ อาหารทะเล ผัก ผลไม้ ไปตรวจสอบหาสารปนเปื้อน เภสัชกรหญิงนฤมล ขันตีกุล รองหัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเขียงใหม่ กล่าวว่า การตรวจครั้งนี้เพื่อให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่ระบุให้ต้องมีฉลากรายการสินค้าที่แสดงรายละเอียดของสินค้าและวันหมดอายุ ทั้งนี้นับจากนี้จนถึงสิ้นปี จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ออกตรวจในห้างสรรพสินค้าอื่น ๆ และห้างค้าปลีกทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค
ขณะที่นางมนชิสา ไชยมณี นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่จะเข้าตรวจสอบราคาสินค้าในกระเช้าของขวัญและรายละเอียดของสินค้าที่ต้องแสดงไว้บนฉลากของกระเช้า ทั้ง ราคาสินค้า ค่าจัดกระเช้า และ ข้อมูลของผู้ผลิตสินค้า ทั้งนี้ที่ผ่านมาได้รับการร้องเรียนว่าราคากระเช้าสูงเกินจริง ประชาชนที่พบการเอารัดเอาเปรียบจากราคาจำหน่ายกระเช้าหรือสินค้าอื่นร้องเรียนได้ที่สายด่วน 1569
ธนวันต์-ภาชิณี-สิรตากร สวท.เชียงใหม่ //////////// 17 ธ.ค. 55
 
17 ธันวาคม 2555 , 15:19 น. , อ่าน 1220  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่