ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 จังหวัดเชียงใหม่

  
     การดำเนินการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 จังหวัดเชียงใหม่ รับนโยบาย ลดอัตราผู้เสียชีวิตลงร้อยละ 5 จากปีก่อน มอบนโยบายให้ทุกอำเภอจัดตั้งศูนย์ และจุดตรวจ บังคับใช้กฎหมายเข้มขึ้น
ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายคมสัน สุวรรณอำภา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปีนี้มีการรณรงค์ ภายใต้ชื่อ ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ กำหนดดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2555 – 2 มกราคม 2556 ในส่วนของจังหวัด เชียงใหม่ ต้องดำเนินการลดจำนวนผู้เสียชีวิตลงจากปีก่อน ร้อยละ 5 จากที่มีผู้เสียชีวิต 10 ราย ในปี 2555 ปีนี้ต้องไม่เกิน 9 ราย โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สนับสนุนงบประมาณ ทั้ง 25 อำเภอ เพื่อจัดตั้งศูนย์อำเภอทุกอำเภอ มีจุดตรวจอำเภอละ 2 แห่ง มีการร่วมมือทุกภาคส่วน เพิ่มความเข้มงวดในการบังคับใช้กฎหมาย เนื่องจาก ปีนี้ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมาก เนื่องจากสภาพอากาศที่เริ่มหนาวเย็นลง มีการกำหนดข้อบังคับห้ามรถโดยสารขนาดใหญ่ 2 ชั้น เดินทางขึ้นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นภูเขาลาดชัน ให้ใช้รถโดยสารในพื้นที่ เพื่อความปลอดภัย เพราะชำนาญเส้นทาง
หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ยังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ศูนย์อำนวยการอำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดเชียงใหม่ จะมีการบูรณาการการทำงาน โดยมีการปรับแผนทุกวัน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์รายงาน ออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจต่างๆ เพื่อติดตามการทำงาน ทั้งนี้ จำนวนผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ เกิดขึ้นเพราะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นสาเหตุหลัก
 
18 ธันวาคม 2555 , 16:59 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่