โฆษกพรรคไทยรักไทยสาขาเชียงใหม่เรียกร้องให้ กกต.ตรวจสอบพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกระทำการผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่

  
     นายสุรพงษ์ โตวิจักษ์ชัยกุล นายสงวน พงษ์มณี และนายวิทยา ทรงคำ ว่าที่ผู้สมัครลงแข่งขันสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคไทยรักไทยจังหวัดเชียงใหม่ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่ที่ทำการสาขาพรรคไทยรักไทยจังหวัดเชียงใหม่ 3 ประเด็นคือ กรณีกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยจะมาเชียงใหม่ กรณีพรรคประชาธิปัตย์กล่าวหาหัวหน้าพรรคไทยรักไทย และการไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งของบุคคลบางกลุ่มตามระบอบประชาธิปไตย โดยนายสุรพงษ์กล่าวว่า ขอเรียกร้องขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งตรวจสอบพฤติกรรมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา 44 กรณีห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะจูงใจประชาชนให้เลือกหรือไม่เลือกตั้ง หรือการใส่ร้ายป้ายสีผู้อื่น กรณีการรณรงค์ให้นายกรัฐมนตรีลาออกซึ่งไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย ส่วนกรณีที่กลุ่มพันธมิตรฯจะมาเปิดเวทีปราศรัยที่เชียงใหม่นั้นทางพรรคไม่เห็นว่ากลุ่มพันธมิตรจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าประชาชนทั่วไปซึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเช่นเดียวกัน โดยได้กล่าวว่าการกระทำต่าง ๆ เป็นสิทธิตามระบอบประชาธิปไตย อย่ายั่วยุให้เกิดสถานการณ์รุนแรง ด้านนายสงวน พงษ์มณี กล่าวว่าขอให้สังคมร่วมจับโกหกการเมืองเสมือนจริงกับการเมืองเรื่องจริง เช่นกรณีคาร์บอมบ์ ผู้เปิดเรื่องสร้างสถานการณ์เป็นคนเดียวกับผู้ที่เคยพูดเรื่องระเบิดเครื่องบินว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่โหมดเลือกตั้ง หากต้องการบริหารประเทศหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจในการบริหารต้องลงสมัครรับเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย
 
12 กันยายน 2549 , 15:59 น. , อ่าน 1186  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ - นันทิยา สวท. เชียงใหม่