เครือข่ายพันธมิตรเพื่อการปฏิรูปการเมืองภาคเหนือยื่นหนังสือต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอใช้สถานที่เปิดเวทีปราศรัยของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 30 กันยายนนี้

  
     ตัวแทนเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการปฏิรูปการเมืองภาคเหนือ นำโดยนายสุริยันต์ ทองหนูเอียด และนางชมพูนุท โทสินธิติ เข้ายื่นหนังสือต่อศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกะสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อขอใช้สถานที่จัดเวทีปราศรัยประชาธิปไตย ของเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการปฏิรูปการเมืองภาคเหนือ และเครือข่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ที่จะจัดเวทีปราศรัยใหญ่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ 30 กันยายน 2549 เพื่อใช้สถานที่ดังกล่าวจัดเวทีปราศรัย โดยทางกลุ่มพันธมิตรรับที่จะประสานแม่ทัพภาคที่ 3 และผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เพื่อนำกำลังมาคุ้มครองตลอดการจัดเวทีปราศรัย ด้านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่าเบื้องต้นจะประชุมคณะกรรมการเพื่อหารือเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถานสถาบันการศึกษาที่เปิดกว้างให้สังคมสามารถมาใช้ประโยชน์ได้ จึงจะให้คำตอบภายในวันที่ 15 กันยายน 2549 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เคยให้พรรคประชาธิปัตย์มาเปิดเวทีปราศรัยครั้งล่าสุดที่เกิดการปะทะกันระหว่างกลุ่มผู้ไม่เห็นด้วยสองฝ่าย โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดนกระแสวิพากษ์วิจารณ์สองทางทั้งฝ่ายเห็นด้วยกับฝ่ายคัดค้าน สำหรับการอนุญาตให้ใช้สถานที่หรือไม่นั้นต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนด้วย
 
12 กันยายน 2549 , 16:02 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ - นันทิยา สวท. เชียงใหม่