กลุ่มฮักช่างเคี่ยนยื่นหนังสือถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ ให้ตรวจสอบกรณีสร้างที่พักติดกับลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

  
    กลุ่มฮักช่างเคี่ยนยื่นหนังสือถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ เพื่อให้ตรวจสอบกรณีเอกชนสร้างอาคารที่พักอาศัยติดกับลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยและน้ำตกห้วยแก้ว
กลุ่มฮักช่างเคี่ยน นำนายนที ธีระโรจนพงษ์ รวมตัวกันยื่นหนังสือต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษโดยผ่าน ดอกเตอร์ชาติชาย โทสินธิติ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือ กรณีเอกชนรายหนึ่ง สร้างที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ โดยเนื้อที่กว่า 2 ไร่ ซึ่งชาวบ้านได้รวมตัวกันล่ารายชื่อกว่า 400 รายชื่อ เพื่อแสดงจุดยืนคัดค้านสถานที่ดังกล่าว เนื่องจากอยู่ติดกับอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย น้ำตกห้วยแก้ว แล้ววัดศรีโสดาพระอารามหลวง ระดับของตัวอาคารสูงกว่า รูปหล่อองค์ครูบาศรีวิชัย โดยทางกลุ่มเห็นว่าสถานที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ลาดชันติดน้ำตกห้วยแก้วเหตุใดจึงสามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ การสร้างบ้านดังกล่าวไม่ได้มีการจัดทำประชาพิจารณ์อย่างกว้างขวางทั้งที่อยู่ติดกับลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน แม้จะมีการคัดค้านอย่างหนักแต่เจ้าของก็ยังเดินหน้าก่อสร้างต่อไป ซึ่งผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษภาคเหนือกล่าวว่า ดีเอสไอ.จะทำ 2 ทาง คือ รวบรวมข้อมูลทั้งหมด ทั้งเรื่องผลกระทบต่อมวลชนและสิ่งแวดล้อม ความผิดปกติในการก่อสร้าง การออกโฉนดที่ดินว่าสามารถนำมาเป็นคดีพิเศษหรือไม่ และจะลงพื้นที่เพี่อหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ทั้งกรณีการก่อสร้างใกล้ศาสนสถาน การทำประชาพิจารณ์ และปัญหาสิ่งแวดล้อม ภายใต้กฎหมายที่รับผิดชอบ
สำหรับกรณีดังกล่าวศาลปกครองจังหวัดได้รับคำร้องและนัดไต่สวนทั้งสองฝ่ายแล้ว ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา ล่าสุดทางกลุ่มได้เดินหน้ามายื่นเรื่องต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษอีกทางหนึ่ง
 
28 ธันวาคม 2555 , 15:46 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ภาชิณี-สิรตากร สวท.เชียงใหม่