จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงาน แสดงสินค้า Lanna Green Clean Creative Festival 2012 ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค

  
    จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงาน แสดงสินค้า Lanna Green Clean Creative Festival 2012 ณ ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์ค กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2556
ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายสง่า บัวระดก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวการเตรียมจัดงาน แสดงสินค้า Lanna Green Clean Creative Festival 2012 ซึ่งจะจัดระหว่างวันที่ 4-6 มกราคม 2556 โดยนำสินค้าที่ผ่านการคัดเลือกจากผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จาก ผู้ประกอบการใน 4 จังหวัดกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอนไปจัดแสดงและจำหน่าย เพื่อเปิดตลาดให้นักท่องเที่ยวและชาวกรุงเทพมหานครได้รู้จัก เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด สร้างรายได้ เชื่อมโยงการท่องเที่ยว พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริมต่อยอดภูมิปัญญา สร้างเครือข่ายทางเศรษฐกิจ สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้เชียงใหม่และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ก่อนหน้านี้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้นำสินค้าที่ผ่านการคัดเลือกผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์จากผู้ประกอบการ 40 รายในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอนมาจัดแสดงและจำหน่าย ณ นอร์ทเธอร์นวิลเลจ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2555 ที่ผ่านมา มีรายได้จากการขายสินค้ากว่า 2 ล้าน 7 แสนบาท โดยสินค้าประเภทอัญมณีและชุดเด็กขายดีที่สุด นับเป็นก้าวแรกที่สำคัญของสินค้าของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ที่จะพัฒนาต่อยอด โดยได้เตรียมการไว้สำหรับการจะไปจัดแสดงในศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เมื่อสร้างแล้วเสร็จด้วย
 
28 ธันวาคม 2555 , 16:21 น. , อ่าน 1237  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-สิรตากร สวท.เชียงใหม่