รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงานย่านการค้าพาณิชย์ บ้านถวาย หมู่บ้านสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3

  
     รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ย้ำชัด รัฐบาลยินดีส่งเสริมสนับสนุน ย่านการค้าพาณิชย์ บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่ ให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง
นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดงาน ย่านการค้าพาณิชย์ บ้านถวาย หมู่บ้านสร้างสรรค์ ครั้งที่ 3 ณ ย่านการค้าพาณิชย์บ้านถวาย ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุนของจังหวัดเชียงใหม่ เสริมสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิต ผู้ประกอบการย่านการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ส่งเสริมโอกาสในการเข้าสู่ตลาด และการขยายช่องทางการตลาด สร้างความมั่นคงในกับอาชีพ รายได้ และเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาสินค้า OTOP ของประเทศไทย เพื่อส่งเสริม พัฒนาผลิตภัณฑ์ เน้นคุณภาพและการตลาด และมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นผู้รับผิดชอบ จากนี้กระทรวงพาณิชย์ต้องส่งเสริม พัฒนา ให้ผู้ประกอบการฟื้นตัวอีกครั้ง ให้สินค้า OTOP ของจังหวัดเชียงใหม่ กลับมาคึกคัก มีการค้าขายมากขึ้น และช่วยเหลือด้านการส่งออก
สำหรับย่านการค้าพาณิชย์ บ้านถวาย หมู่บ้านสร้างสรรค์ เป็นย่านการค้าที่กระทรวงพาณิชย์ให้การสนับสนุนมาแล้ว 3 ปี เป็นย่านการค้าที่มีชื่อเสียง ได้รับรางวัลย่านการค้าดีเด่นอันดับ 1 ปี 2555 ของกระทรวงพาณิชย์ เป็นย่านการค้าในระดับที่มีศักยภาพสูง หรือ ระดับ A มีร้านค้า จำนวน 200 ร้าน มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการมูลค่าเพิ่มถึง 66.3 ล้านบาท หรือร้อยละ 205 จากปีที่ผ่านมา
 
28 ธันวาคม 2555 , 19:30 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่