เปิดศูนย์ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ที่สถานีขนส่งเชียงใหม่ หรืออาเขต เพื่อให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่

  
     รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดศูนย์ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ที่สถานีขนส่งเชียงใหม่ หรืออาเขต เพื่อให้บริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ขณะที่เริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางมาถึงเชียงใหม่อย่างหนาแน่น
นายอัฌษไธค์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ 1584 ณ สถานีขนส่งเชียงใหม่แห่งที่ 3 หรืออาเขต 2 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 โดยจะให้บริการประชาชนระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ถึง 2 มกราคม 2556 บริการประชาชน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน ตรวจความพร้อมรถโดยสารทุกคัน ตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกคน ประชุมผู้ประกอบการรถโดยสารทุกคัน จัดรถเสริมให้เพียงพอต่อผู้ใช้บริการ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าภารกิจหลักของกรมการขนส่งทางบกในช่วงปีใหม่เน้น 3 มาตรการ คือ ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ต้องทำทุกอย่างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ให้บริการอย่างมีคุณภาพ สะดวก ปลอดภัย เป็นธรรม ด้านความมั่นคง ต้องหใความร่วมมือหน่วยงานความมั่นคงไม่ให้มีการลักลอบขนยาเสพติด และป้องกันการก่อวินาศกรรมทุกชนิด
กรมการขนส่งทางบกได้จัดจุดพักรถร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระยะ ภาคเหนือที่จังหวัดพิษณุโลก กำแพงเพชรและลำปาง และได้จัดในทุกภาคเพื่อให้ประชาชนได้จอดรถพักหากรู้สึกง่วง เน้นย้ำดูแลจุดเสี่ยงอันตราย เช่น ดอยขุนตาล ดอยอ่างขาง ดอยอินทนนท์ เพื่อจุดพักรถ จุดตรวจ สำหรับบรรยากาศที่สถานีขนส่งเชียงใหม่หรืออาเขตทั้งแห่งที่ 1 และแห่งที่ 2 ซึ่งอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทยอยเดินทางมาถึงเชียงใหม่ ส่งผลให้การจราจรติดขัดและคึกคักอย่างมาก โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเตรียมรถโดยสารไว้รองรับผู้โดยสารทุกสายอย่างพอเพียง ทั้งนี้จะต้องสำรองที่นั่งล่วงหน้าเพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเดินทางด้วย
 
28 ธันวาคม 2555 , 21:03 น. , อ่าน 1202  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่