7 วันอันตรายผ่านไปสองวันเชียงใหม่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจร 4 คน บาดเจ็บ 37 คน จากอุบัติเหตุ 39 ครั้ง

  
    นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ วันที่ 28 ธันวาคมจังหวัดเชียงใหม่เกิดอุบัติเหตุ 19 ครั้ง (ปี 54,11ครั้ง)มีผู้ได้บาดเจ็บ 20 คน เป็นชาย 16 คน หญิง 4 คน สรุป 2วัน เสียชีวิต 4 คน เป็นชาย 3 คน หญิง 1 คน วันที่ 28 ธันวาคมไม่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน อุบัติเหตุเกิดทั้งสิ้น 39 ครั้ง บาดเจ็บ 37 คน เป็นชาย 29 คน หญิง 8 คน
เมื่อวานที่ผ่านมา นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินทางมาตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการอำเภอแม่ริม และอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนจะเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง โดยได้เน้นย้ำให้ดูแลผูขับขี่ ผู้โดยสารและยานพาหนะ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยตลอด 24 ชั่วโมง ล่าสุดคณะกรรมการจากองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมเพื่อวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุอันเกิดจากการจราจร โดยดึงชุมชนมามีส่วนร่วม ช่วยดูแลคนในชุมชนด้วย ซึ่งขณะนี้เชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศเดินทางมา ส่งผลให้การจราจรติดขัดอยู่ทั่วไป ทั้งในเมือง และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ จึงเป็นหน้าที่ที่ทุกฝ่ายต้องดูแลไม่ให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น
 
29 ธันวาคม 2555 , 09:47 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่