ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่สำรองรถโดยสารเพิ่มทุกสายเกือบเท่าตัวในช่วงปีใหม่

  
     ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่สำรองรถโดยสารเพิ่มสายกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ร้อยละ 50 ขณะที่ภาคเหนือตอนบนเพิ่มอีกเท่าตัวในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่นี้ มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเชียงใหม่จำนวนมาก ที่สถานีขนส่งเชียงใหม่หรืออาเขตทั้งสองแห่ง นักท่องเที่ยวเดินทางมาจำนวนมาก ส่งผลให้การจราจรแออัดอยู่ทั่วไป โดยเฉพาะวันที่ 29 ธันวาคมเช้าที่มีนักท่องเที่ยวมามากที่สุด สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดเตรียมรถโดยสารไว้สำรองเพื่อให้เพียงพอต่อจำนวนผู้โดยสาร โดยวันที่ 27 ธันวาคม เพิ่มรถร้อยละ 20 ในทุกเส้นทาง วันที่ 28 ธันวาคม เพิ่มรถอีกร้อยละ 50 ในเส้นทางกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่ หรือประมาณร้อยเที่ยว ขณะที่รถโดยสารไปยังจังหวัดภาคเหนือในช่วงเทศกาลปีใหม่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว หรือประมาณ 400 เที่ยว โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบนที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางไปต่อ โดยได้จัดเตรียมไว้ให้อย่างเพียงพอ แต่ผู้โดยสารต้องเตรียมการณ์ล่วงหน้า โดยการจองตั๋วโดยสารเพื่อสำรองที่นั่ง
ในเส้นทางสายเหนือนั้นกรมการขนส่งทางบกได้จัดจุดพักรถไว้ 2 แห่ง คือที่อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปางและที่อำเภอสลกบาตร จังหวัดกำแพงเพชร ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถแวะใช้บริการได้ นอกจากนี้ยังมีมาตรการต่าง ๆ ทั้งการตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารทุกคน กิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน ร่วมกับสถาบันการศึกษาตรวจซ่อมรถฟรี และอื่นๆ นอกจากนี้ยังประสานขอความร่วมมือผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถบรรทุก หลีกเลี่ยงใช้รถบรรทุกบนท้องถนนช่วงระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2555 ถึง 2 มกราคม 2556 ด้วย
 
29 ธันวาคม 2555 , 15:24 น. , อ่าน 1260  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่