เครือข่ายเยาวชนชาวเชียงใหม่รณรรงค์งดเหล้าเชียงใหม่ รณรงค์สวดมนต์ข้ามปี ฉลองปีใหม่แบบไร้แอลกอฮอล์

  
     เครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ 7 สถาบันจังหวัดเชียงใหม่และองค์กรพันธมิตรรณรงค์สวดมนต์ข้ามปี ฉลองปีใหม่แบบไร้แอลกอฮอล์
เครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์ 7 สถาบันจังหวัดเชียงใหม่และเครือข่ายองค์กรงดเหล้าจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ สถานีขนส่งเชียงใหม่แห่งที่ 3 โดยนายรักพงษ์ คำซาว ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนเฝ้าระวังภัยแอลกอฮอล์จังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ทางกลุ่มเป็นเยาวชนและหน่วยงานทีเกี่ยวข้องได้ร่วมกันรณรงค์โครงการสวดมนต์ข้ามปี ชีวิตดีข้าม พ.ศ ไร้แอลฮอล์ ซึ่งมีหลายวัดในจังหวัดเชียงใหม่ที่จัดกิจกรรมดังกล่าวเกือบทุกอำเภอ เช่น วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร วัดศรีโสดาพระอารามหลวง วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร วัดเจ็ดยอดและวัดโลกโมฬี ขอเชิญประชาชนไปร่วมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต นอกจากนี้ยังรณรงค์ โครงการห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในรถและบนทางให้กับกลุ่มผู้ขับขี่รถ โดยสารประจำทาง,ณรงค์โครงการเคาท์ดาวน์เชียงใหม่ ไร้แอลกอฮอล์ที่จัด บริเวณข่วงประตูท่าแพ ซึ่งจะเป็นการลดอุบัติเหตุอีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้รณรงค์ให้การมอบของขวัญปีใหม่ เป็นของขวัญจริงใจ ไม่มอบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งจะเกิดผลดีกับตัวผู้ให้และผู้รับนับเป็นจุดเริ่มต้นทำความดีในโอกาสเริ่มต้นปีใหม่ด้วย
ทั้งนี้จากการสอบถามนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการสถานขนส่งเชียงใหม่พบว่า เห็นด้วยกับแนวคิดสวดมนต์ข้ามปี และการเริ่มต้นปีใหม่แบบปลอดแอลกอฮอล์ นักท่องเที่ยวยังไม่เห็นด้วยกับผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในการขับขี่ เพราะว่าเกิดอันตรายกับตัวเองและผู้ที่ไม่ดื่มอีกด้วย
 
29 ธันวาคม 2555 , 17:27 น. , อ่าน 1239  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่