ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือระบุ เดือนมกราคม 2556 เป็นช่วงที่หนาวที่สุดของปี เกิดน้ำค้างแข็งบางพื้นที่

  
     ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือระบุ เดือนมกราคม 2556 เป็นช่วงที่หนาวที่สุดของปี เกิดน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ ประชาชนควรดูแลสุขภาพ ขณะที่เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันผลผลิต
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ กรมอุตุนิยมวิทยา คาดหมายลักษณะอากาศเดือน มกราคม 2556 เป็นช่วงกลางฤดูหนาว เป็นช่วงที่หนาวที่สุดของปี มวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนจะเสริมเข้าปกคลุมภาคเหนือ ตลอดเดือนและมีกำลังแรงขึ้นเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง ทำให้อากาศจะหนาวเย็นโดยทั่วไป และมีอากาศหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่บริเวณเทือกเขายอดดอย มีหมอกบางในตอนเช้า และเมื่อมวลอากาศเย็นอ่อนกำลังลง จะมีหมอกหนาได้บางพื้นที่ มีฝนตกได้บางวันเมื่อกระแสลมบนพัดพาความชื้นเคลื่อนผ่านภาคเหนือ เดือนนี้ปริมาณฝนมีค่าใกล้เคียงค่าเฉลี่ย อุณหภูมิมีค่าสูงกว่าค่าเฉลี่ยเล็กน้อย ขอให้ประชาชนรักษาสุขภาพ และเพิ่มความระมัดระวังขณะเดินทางผ่านหมอกหนา เกษตรกรควรเตรียมการป้องกันผลผลิตที่อาจได้รับผลกระทบ สำหรับพื้นที่ที่มีปริมาณฝนสะสมน้อย ควรใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพตลอดจน ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
 
30 ธันวาคม 2555 , 16:07 น. , อ่าน 1230  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่