ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อวยพรปีใหม่ ขอให้ประสบแต่สิ่งดี ๆให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่อวยพรปีใหม่ให้ประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยว ขอให้ประสบแต่สิ่งดี ๆ ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง ร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะตัวแทนหน่วยงานราชการในพื้นที่ ขออวยพรปีใหม่ให้ประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวประสบแต่สิ่งดี ๆ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิคุ้มครอง ขอให้พบแต่สิ่งที่ดีตลอดปี 2556 ทุกผู้ทุกคน โดยอัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย พระธาตุดอยสุเทพ ครูบาเจ้าศรีวิชัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่จงดลบันดาลให้ประชาชนชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวจงประสบแต่โชคดี ร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองด้วยความรักความสามัคคี เสริมสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่มีคุณภาพรองรับประชาคมอาเซียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ฝากเน้นย้ำไปยังทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและชุมชนให้ดูแลนักท่องเที่ยวและผู้เดินทาง โดยให้ร่วมมือเป็นเจ้าบ้านที่ดี เนื่องจากขณะนี้มีนักท่องเที่ยวมาอยู่เชียงใหม่จำนวนมาก และมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จึงขอให้คนในชุมชนร่วมสอดส่องดูแลคนในชุมชนไม่ให้คนเมาสุราขับรถ เพื่อการเฉลิมฉลองปีใหม่อย่างมีความสุข สนุกสนาน เป็นเทศกาลแห่งความสุขอย่างแท้จริง
 
31 ธันวาคม 2555 , 13:31 น. , อ่าน 1235  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่