ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่อยากได้คือ ต้องการเห็นคนไทยมีความรัก ความสามัคคี ไม่แบ่งสี แบ่งฝ่าย

  
     ประชาชนและนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ต่างกล่าวว่า ของขวัญปีใหม่พุทธศักราช 2556 ที่อยากได้คือ ต้องการเห็นคนไทยมีความรัก ความสามัคคี อยากเห็นบ้านเมืองสงบสุข ประชาชนมีรอยยิ้ม รัฐบาลนำพาประเทศชาติพัฒนา ทุกฝ่ายโดยแม่แบ่งแยก ไม่มีสี ไม่มีฝ่าย ขอให้นำพาประเทศชาติไปสู่ความเป็นสากล รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน พัฒนาอย่างสร้างสรร และตรวจสอบอย่างปราศจากอคติ ทุกฝ่ายทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองและสร้างรอยยิ้มให้กลับคืนมาสู่สังคมต่อไป
ประชาชนยังบอกด้วยว่า นอกจากปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองที่อยากจะขอให้ยุติแล้ว ยังมีปัญหาชายแดนภาคใต้ที่ยังเรื้อรัง อยากเห็นการแก้ปัญหาที่เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ขอให้แก้ปัญหาปากท้องและค่าครองชีพ ที่ยังคงเป็นประเด็นใหญ่ โดยเฉพาะปัญหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่แพงขึ้นอันเป็นต้นทุนของการผลิต ทั้งนี้อยากให้รัฐบาลเตรียมความพร้อมประชาชนให้พร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนด้วย
 
1 มกราคม 2556 , 14:06 น. , อ่าน 1385  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่