รายงานพิเศษ งาน จุดเทียนชัย 84,000 เล่ม ฉลองปีพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

  
     รายงานพิเศษ คณะสงฆ์อำเภอสารภี จัดงานปฏิบัติธรรมข้ามปี ทำความปีข้าม พ.ศ. จุดเทียนชัย 84,000 เล่ม ฉลองปีพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
พระฤทธิชัย อภิเมธี วัดโคกเหนือ ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี ในนามของเครือข่ายพระนักพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า คณะสงฆ์อำเภอสารภี ได้จัดงานปฏิบัติธรรมข้ามปี ทำความปีข้าม พ.ศ. จุดเทียนชัย 84,000 เล่ม ฉลองปีพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เพื่อส่งท้ายปีพุทธชยันตี จัดขึ้น ณ ลานที่ว่าการอำเภอสารภี ในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตั้งแต่ เวลา 19.00 น. มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรีพื้นเมือง สะล้อ ซอ ซึง ของเยาวชน จากนั้น มีการสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ การแสดงพระธรรมเทศนา โดยท่านพระอาจารย์มหาสง่า ธีระสังวโร วัดผาลาด มีการปฏิบัติธรรม วิปัสสนากรรมฐาน โดยหลวงพ่อพระครูโชติโกวิหาร วัดพรหมวนาราม ปิงน้อย อำเภอสารภี จากนั้น จุดเทียนฉลองปีพุทธชยันตี โดยการรวมใจของคนอำเภอสารภี ทั้งคณะสงฆ์ องค์กรชุมชนต่างๆ จำนวน 84,000 เล่ม เท่ากับ 84,000 พระธรรมขันธ์ และรับโอวาทจากพระคุณหลวงพ่อ พระครูโสภณธรรมมานุวัตร เจ้าคณะอำเภอสารภี และตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 199 รูป ต้อนรับปีใหม่ 2556
พระฤทธิชัย อภิเมธี ยังกล่าวด้วยว่า ปี พ.ศ. 2555 เป็นที่แห่งการครบรอบการตรัสรู้พุทธชยันตี 2600 ปี ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธศาสนาเดินทางมาถึง 2600 ปีแล้ว เพราะฉะนั้น ชาวพุทธต้องตื่น รู้ตัว ลด ละ เลิก กิเลสต่างๆ ถือเป็นการปฏิบัติบูชา ซึ่งพระพุทธองค์ทรงกล่าวไว้ว่า การบูชาที่ดีที่สุด คือ การปฏิบัติบูชา ซึ่งพุทธศาสนิกชนควรยึดเป็นแบบอย่าง
วัตถุประสงค์ของพุทธชยันตีในประเทศต่างๆ มุ่งการจัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นวาระพิเศษตลอดทั้งปี เช่น การจัดกิจกรรมพุทธบูชา การปฏิบัติธรรม และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อเฉลิมฉลองรำลึกในโอกาสครบรอบ 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในวันวิสาขบูชา เมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช ในประเทศไทย มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า งานฉลองสัมพุทธชยันตี 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ระยะเวลาจัดงานตั้งแต่ เทศกาลวิสาขบูชา วันที่ 29 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นมา จนถึงสิ้นปี พ.ศ. 2555 และเครือข่ายพุทธศาสนิกชนในหลายวัดของจังหวัดเชียงใหม่ ก็เลือกจัดกิจกรรมส่งท้ายปีพุทธชยันตี ด้วยการสวดมนต์ข้ามปี เพื่อเสริมสิริมงคล ให้กับชีวิต ตลอดไป
 
1 มกราคม 2556 , 15:51 น. , อ่าน 1232  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ภาชินี สวท. เชียงใหม่