สวนสัตว์เชียงใหม่เตรียมจัดคอนเสิร์ตไทยใหญ่รักสัตว์ป่า 16-17 กันยายน นี้ เพื่อปลูกจิตสำนึกชาวไทยใหญ่ให้รักสัตว์ป่าและห่างไกลยาเสพติด

  
     นายธนภัทร พงษ์ภมร ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่เปิดเผยว่า สวนสัตว์เชียงใหม่จะจัดคอนเสิร์ตไทยใหญ่รักสัตว์ป่า เพื่อหารายได้สมทบทุนการดำเนินงานของสวนสัตว์เชียงใหม่ ปลูกจิตสำนึกให้ชาวไทยใหญ่ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่มีความรักในสัตว์ป่า ไม่มุ่งทำร้าย เบียดเบียน ล่าสัตว์ และห่างไกลจากยาเสพติด อันจะเป็นการแก้ปัญหาสังคมทางอ้อม โดยเฉพาะที่จังหวัดเชียงใหม่นั้นมีพี่น้องชาวไทยใหญ่อาศัยอยู่จำนวนมาก สำหรับคอนเสิร์ตไทยใหญ่รักสัตว์ป่า จัดระหว่างวันที่ 16-17 กันยายน 2549 ณ เวทีแสดงกลางแจ้งภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ มีศิลปินที่มีชื่อเสียงชาวไทยใหญ่ อาทิ จายเจิงหาญ และแสนเมา ซึ่งที่ผ่านมาสวนสัตว์เชียงใหม่เคยจัดคอนเสิร์ตไทยใหญ่มีเสียงตอบรับจากพี่น้องไทยใหญ่เป็นอย่างดี โดยในอนาคตมีโครงการจะจัดคอนเสิร์ต 7 ชนเผ่าด้วย
 
13 กันยายน 2549 , 15:28 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ - นันทิยา สวท.เชียงใหม่