นายตำรวจ 22 นายในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 สมัครใจไปปฏิบัติหน้าที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะที่ต้องการเพียง 17 คน

  
    นายตำรวจ 22 นายในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 สมัครใจไปปฏิบัติหน้าที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะที่ต้องการเพียง 17 คน ต้องจับฉลากออก
พลตำรวจโทสุเทพ เดชรักษา ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 เป็นประธานในการจับฉลากคัดเลือกพนักงานสอบสวนผู้ชำนาญการ และผู้ชำนาญการพิเศษ ไปปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 17 นาย ณ ห้องประชุมสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่ให้คัดเลือกพนักงานสอบสวน จำนวน 150 นายจากทั่วประเทศ ซึ่งปรากฏว่ามีพนักงานสอบสวนของสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 จำนวน 22 นายสมัครใจขออาสาไปปฏิบัติหน้าที่แทน ส่งผลให้ตำรวจอีก 377 นายไม่ต้องจับฉลาก และต้องจับฉลากนายตำรวจ 5 นายออก ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่แตกต่างจากหน่วยอื่นที่มีปัญหาและเป็นข่าวอยู่ทั่วไปในขณะนี้ พลตำรวจโทเดชาวัต จอมสว่าง จากสถานีตำรวจภูธรแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่า ตนสมัครใจที่จะไปทำงานที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยปรึกษากับครอบครัวแล้ว ซึ่งนับตั้งแต่เข้ามารับราชการก็พร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อชาติบ้านเมือง เกิดมามีชีวิตและตายเพียงครั้งเดียว มีหน้าที่ผดุงความยุติธรรม ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย สมกับเพลงมาร์ชตำรวจไทย ขณะที่พันตำรวจโทเรืองศิลป์ สุระรัศมี จากสถานีตำรวจภูธรวังเหนือ จังหวัดลำปางกล่าวว่า ตนมีความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ แผ่นดินไทยอยู่ที่ไหนก็ได้ พร้อมเสมอและไม่รู้สึกเครียดหรือกลัวแต่อย่างใด
ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 กล่าวว่า ตำรวจทั้งหมดสมัครใจไป ขอแสดงความยกย่องชมเชยนายตำรวจเหล่านี้ที่เสียสละเพื่อชาติบ้านเมือง เชื่อในความดี ขวัญและกำลังใจที่ดี หัวใจนักรบจะทำให้การทำงานไม่ผิดพลาด ขอให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีสติ จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ นายตำรวจทั้ง 17 นายจะพร้อมปฏิบัติหน้าที่ตามสถานีตำรวจต่าง ๆ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2556 หลังจากครบระยะเวลา 2 ปี จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ที่สถานีเดิม
ธนวันต์ –ธัญญลักษณ์ –สิรตากร สวท.เชียงใหม่ //////////////// 2 ม.ตค.56
 
2 มกราคม 2556 , 16:23 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่