กระแสเชียงใหม่ฟีเวอร์จากภาพยนตร์ Lost in Thailand นักท่องเที่ยวชาวจีนแห่มาเชียงใหม่ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญชวนชาวเชียงใหม่เป็นเจ้าบ้านที่ดี

  
     กระแสเชียงใหม่ฟีเวอร์จากภาพยนตร์ Lost in Thailand ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวจีนแห่มาเชียงใหม่ ตามรอยภาพยนตร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญชวนชาวเชียงใหม่เป็นเจ้าบ้านที่ดี
นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวถึงกรณีที่เกิดกระแสเชียงใหม่ฟีเวอร์ จากการที่กองถ่ายทำภาพยนตร์จากสาธารณรัฐประชาชนจีนมาใช้เชียงใหม่เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Lost In Thailand ซึ่งส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวจีนมาเที่ยวเชียงใหม่สูงขึ้นถึง 5 เท่าตัวเพื่อตามรอยภาพยนตร์ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องน่ายินดี ทั้งนี้เป็นไปตามกระแสเกาหลีฟีเวอร์ที่ใช้ภาพยนตร์เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด ดึงดูดให้ผู้ชมประทับใจ ซึ่งจะมีการพูดคุยกันต่อไปว่าจะดำเนินการต่ออย่างไร ขอความร่วมมือชาวเชียงใหม่เป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะช่วงนี้อากาศหนาวเย็นเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติด้วย สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะให้เชียงใหม่เป็นประตูสู่ภาคเหนือของไทย
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่าจากนี้ไปอีก 2 ปี เมื่อเปิดประชาคมอาเซียนแล้ว ชาวจีนจะมาเชียงใหม่เพิ่มขึ้นมากกว่าสิบเท่าตัว เนื่องจากการเดินทางที่สะดวกขึ้น สะพานมิตรภาพแห่งที่ 4 ที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงรายกำลังจะแล้วเสร็จ การเชื่อมต่อเส้นทางทั้ง R3a ,R3b รวมทั้งการเดินทางทางน้ำผ่านแม่น้ำโขง จะทำให้นักท่องเที่ยวมาเชียงใหม่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน อันจะส่งผลถึงกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่ต้องเตรียมการตั้งรับไว้อย่างพร้อมเพรียง
ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่ ///////////// 2 ม.ค.55
 
2 มกราคม 2556 , 16:28 น. , อ่าน 1228  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่