ยอดผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิต 14 คน สูงเป็นอันดับสองของประเทศ ขณะที่จำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บและจำนวนอุบัติเหตุเกิดสูงที่สุดในประเทศ

  
     นายคมสัน สุวรรณอัมพา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า สถิติอุบัติเหตุจากการจราจรในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จังหวัดเชียงใหม่มีผู้เสียชีวิต 14 คน เป็นชาย 12 คน หญิง 2 คน อุบัติเหตุ เกิดขึ้น 141 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 147 คน เป็นชาย 110 คน หญิง 37 คน ผู้เสียชีวิตมากที่สุดในวันที่ 30 ธันวาคม 2555 จำนวน 5 คน สถิติทุกด้านเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ 50 โดยพบว่ายอดคนเสียชีวิตสูงเป็นอันดับสองของประเทศ ขณะที่ยอดจำนวนอุบัติเหตุและผู้ได้รับบาดเจ็บสูงที่สุดในประเทศ แม้ว่าทุกฝ่ายจะรณรงค์ และปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ อำเภอที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดคืออำเภอดอยสะเก็ด รองลงมาคืออำเภอสันทราย ส่วนใหญ่เกิดจากเมาสุรา รองลงมาคือขับรถเร็วเกินกำหนดและตัดหน้ากระชั้นชิดตามลำดับ จังหวัดเชียงใหม่จะประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานและปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ในช่วงสายวันนี้ เพื่อวางมาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากการจราจรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ต่อไป
 
3 มกราคม 2556 , 08:05 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่