สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เตรียมจัด งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เตรียมจัด งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ภายใต้แนวคิด เด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน พบกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับเด็ก พร้อมแจกของขวัญ ของรางวัลมากมาย
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 โดยกำหนดจัดกิจกรรม ภายใต้แนวคิด เด็กไทยก้าวไกลสู่อาเซียน ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ถนนประชาสัมพันธ์ ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ และถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
กิจกรรมภายในงาน จะมีการแสดงความสามารถของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ บนเวที สนุกกับกิจกรรมหนูน้อยอ่านข่าว หนูน้อยระบายสี ต้นไม้อาเซียนสามัคคี และกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เด็กๆ ได้ร่วมสนุก พร้อมรับของขวัญ ของรางวัลมากมาย โดยกิจกรรมดังกล่าว สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถ ซึ่งมีผู้ปกครองนำเด็กๆ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทุกปี และคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 ของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี คือ รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน
 
3 มกราคม 2556 , 11:16 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่