ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เตรียมวางมาตรการรองรับช่วงเทศกาลสงกรานต์

  
     ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เตรียมวางมาตรการรองรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะแห่มาเที่ยวเชียงใหม่จำนวนมาก
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า ช่วง 7 วันระวังอันตราย เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พบว่าปีนี้มีผู้ใช้บริการรถโดยสารมากกว่าปีที่แล้วร้อยละ 10 ซึ่งมีสถานีขนส่งอาเขตแห่งที่ 1 และแห่งที่ 3 รองรับ ทำให้ไม่แออัดจนเกินไป มีการจัดรถโดยสารเสริมให้เพียงพอต่อผู้โดยสาร ส่งผู้โดยสารทุกคนกลับบ้านอย่างปลอดภัย ไม่พบอุบัติเหตุจากรถโดยสารเลยแม้แต่รายเดียว โดยพบว่าบางรายไม่มีค่ารถกลับ ก็ได้ฝากให้โดยสารกับรถโดยสารอย่างปลอดภัย โดยได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี ทั้งตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่เทศกิจ เจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มาตรวจค้นสารเสพติดเพื่อป้องกันขบวนการค้ายาเสพติดลักลอบขนยาเสพติดเข้าพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงใหม่ช่วงปีใหม่ที่ว่าจำนวนมากนี้ คาดว่าจะน้อยกว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมีนักท่องเที่ยวมากกว่านี้และยังเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองที่จะนิยมดื่มสุรา สิ่งของมึนเมา จึงควรมีมาตรการตั้งรับ ในส่วนของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่จะได้จัดรถเสริม เพิ่มความเข้มในการตรวจเช็คสภาพรถ และคนขับรถ
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่กล่าวด้วยว่า บทเรียนจากเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ จะนำไปสู่การหามาตรการป้องกันในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งทุกหน่วยต้องวางแผนไว้รองรับเป็นอย่างดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุ
 
3 มกราคม 2556 , 15:57 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่