ตัวแทนเครือข่ายความจงรักและพิทักษ์แผ่นดินรวมตัวกันยื่นหนังสือต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อคัดค้านการอนุญาตให้กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยใช้สถานที่จัดเวทีปราศรัย

  
     เครือข่ายความจงรักและพิทักษ์แผ่นดิน 8 องค์กรในจังหวัดเชียงใหม่รวมตัวกันประมาณ 50 คน เข้ายื่นหนังสือต่อ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกะสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อคัดค้านการอนุญาตให้ใช้หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นสถานที่สำหรับเคลื่อนไหวทางการเมือง จากกรณีที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับหนังสือขออนุญาตเข้าใช้หอประชุมจากกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับการเปิดเวทีปราศรัย ในวันที่ 30 กันยายน 2549 ซึ่งเครือข่ายความจงรักและพิทักษ์แผ่นดินมองว่ากลุ่มดังกล่าวมีความคิดที่สร้างความแตกแยกให้กับประชาชน อาจจะก่อให้เกิดความวุ่นวายจากกระแสความต่อต้านของคนเชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างเตรียมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 หากเกิดความวุ่นวายขึ้นจะเป็นการสร้างความเสียหายทางเศรษฐกจิจตลอดจนภาพลักษณ์ของจังหวัดเชียงใหม่และประเทศไทย ต่อสายตานานาประเทศ และหากทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังยืนยันจะให้กลุ่มพันธมิตรใช้สถานที่ ทางเครือข่ายความจงรักและพิทักษ์แผ่นดินซึ่งมีประชาชนในพื้นที่เป็นเครือข่ายนับหมื่นคนก็จะรวมตัวกันเคลื่อนไหวทุกรูปแบบ ด้าน ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกะสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยืนยันเป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นกลาง และอยากเห็นความปรองดองของคนในชาติ ทั้งนื้เรื่องการอนุญาตให้ใช้สถานที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของกลุ่มพันธมิตรนั้นจะเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมหาวิทยาลัยในบ่ายวันพรุ่งนี้
 
13 กันยายน 2549 , 15:29 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ – นันทิยา สวท.เชียงใหม่