งานเทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ยังมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง หลากหลาย

  
     งานเทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ยังมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง หลากหลาย ล่าสุด กงสุลใหญ่ประเทศญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ มอบต้นซากุระ สีชมพู ให้แก่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จำนวน 10 ต้น
นายคะซึโอะ ชิบะตะ กงสุลใหญ่ประเทศญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้แทนสมาคมซากุระแห่งประเทศญี่ปุ่นได้มอบต้นซากุระ พันธุ์โยโคซากุระ สีชมพู จำนวน 10 ต้น ให้แก่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยมี ดร.ศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องค์การมหาชน) และนางทัศนีย์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เป็นผู้รับมอบ พร้อมนำคณะร่วมกันปลูกต้นซากุระ ณ สวนประเทศญี่ปุ่น ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจและร่วมชมการปลูกต้นซากุระเป็นจำนวนมาก
นอกจากนี้ ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ยังได้จัดงาน มหกรรมสินค้าไทย ภูมิปัญญาไทย ก้าวไกลสู่สากล 2556 เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในงานเทศกาลดอกไม้บาน ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ โดยอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ร่วมกับ บริษัท เอ็กซ์โปลิงค์ โกลบอล เน็ทเวอร์ค จำกัด ร่วมจัดงาน ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2555 – 13 มกราคม 2556 ภายในงานมีผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาไทยคุณภาพมากมายไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า เครื่องใช้ ของแต่งบ้าน ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาชาวบ้าน เพื่อกระตุ้นให้คนไทยหันมาท่องเที่ยวในประเทศและส่งเสริมตัวเลขเศรษฐกิจช่วงต้นปี นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มหลากหลายประเภท เช่น อาหารสด อาหารแห้ง อาหารแปรรูป อาหารเพื่อสุขภาพ เครื่องดื่มสมุนไพรและธัญพืช มุมของฝาก ของที่ระลึก กรอบรูปไม้ เฟอร์นิเจอร์ เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ผ้าไหม ผ้าพื้นเมือง ผ้าทอต่างๆ รวมทั้งหัตถกรรมฝีมือชาวเขาหลากหลายชนิด ผลิตภัณฑ์จากกระดาษสาและดอกไม้แห้ง
 
3 มกราคม 2556 , 17:50 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่