กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่มอบหมวกนิรภัยแก่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแจกให้ผู้ฟังรายการ

  
     กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่มอบหมวกนิรภัยแก่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแจกให้ผู้ฟังรายการ ตามโครงการจราจรปลอดภัย ซึ่งเชียงใหม่เป็นพื้นที่นำร่องสวมหมวกนิรภัย 100 %
กลุ่มงานจราจร ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยร้อยตำรวจเอกศุภชัย จันทรา สารวัตรกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นำหมวกนิรภัยจำนวน 30 ใบ มอบให้แก่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางจิรพร ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้เพื่อนำไปแจกให้แก่ผู้ฟังที่ร่วมรายการทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการจราจรปลอดภัยซึ่งได้มีการกำหนดให้จังหวัดเชียงใหม่นำร่องเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100% โดยก่อนหน้านี้งานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ได้เคร่งครัดวินัยจราจรและใช้วิธีบันทึกภาพผู้ที่ทำผิดกฎจราจรและส่งใบสั่งไปตามที่อยู่ที่บันทึกไว้ ปรากฏว่าประชาชนรักษาวินัยจราจรดีขึ้นอย่างมาก ทั้งนี้จะมีการรณรงค์ต่อเนื่องไปยังบริษัทให้เช่ารถจักรยานยนต์ว่าจะต้องมีหมวกนิรภัยให้ผู้เช่ารถทุกคัน ขณะเดียวกันได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับทุกสถาบันการศึกษาให้บังคับสวมหมวกนิรภัยทุกคนที่เข้าเขตสถานศึกษาด้วย
ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ยังพบการไม่รักษากฎจราจรจำนวนมาก ทั้งการฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร ไม่สวมหมวกนิรภัย ขับรถตัดหน้าระยะกระชั้นชิด เมาสุราขับรถ ไม่คาดเข็มขัด ขับรถเร็วเกินกำหนด โดยเฉพาะช่วงกลางคืนจะมีผู้ฝ่าฝืนจำนวนมากกว่ากลางวัน
 
3 มกราคม 2556 , 18:16 น. , อ่าน 1247  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่