คณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2555

  
     สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2555 ตรวจยึดของกลาง ยาบ้า กว่า 104,000 เม็ด
คณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ รายงานสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2555 ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการจับกุมยาเสพติด ในห้วงเดือนธันวาคม 2555 ศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองกำลังผาเมือง มีผลการสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ แยกเป็นพื้นที่ จำนวน 20 ครั้ง ของกลาง ยาเสพติดประเภทยาบ้า จำนวน 104,769 เม็ด ฝิ่น จำนวน 8,500 กรัม เฮโรอีน จำนวน 3.60 กรัม จับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน 28 คน
ด้านผลการปฏิบัติที่สำคัญ ได้แก่ ชุดสุนัขทหาร กองกำลังผาเมืองและเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรไชยปราการ จับกุมผู้ต้องหา จำนวน 2 คน ยาบ้าจำนวน 200,000 เม็ด ในพื้นที่ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจตระเวนชายแดน 334 จับกุมผู้ต้องหา จำนวน 3 คน ยาบ้า จำนวน 60,000 เม็ด ณ จุดสกัดกั้นชั่วคราวหน้าโรงเรียนม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ตำรวจตระเวนชายแดน 334 และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรฝาง จับกุมผู้ต้องหา จำนวน 1 คน ยาบ้า จำนวน 20,000 เม็ด ที่ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ และ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ภาค 5 ปิดล้อม ตรวจค้น เป้าหมายแหล่งแพร่ระบาดยาเสพติดพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 77 เป้าหมาย จังหวัดเชียงราย จำนวน 25 เป้าหมาย สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ จำนวน 3 คน ยาบ้า จำนวน 1,635 เม็ด ไอซ์ จำนวน 500 กรัม
 
4 มกราคม 2556 , 13:23 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่