ชาวเชียงใหม่ เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับนโยบายการขึ้นค่าแรงเป็นวันละ 300 บาท

  
     ประชาชนชาวเชียงใหม่แสดงความคิดเห็น เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับนโยบายการขึ้นค่าแรงเป็นวันละ 300 บาท
ประชาชนชาวเชียงใหม่แสดงความคิดเห็นผ่านรายการขยายความประจำสัปดาห์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับค่าแรงขั้นต่ำที่ปรับขึ้นเป็นวันละ 300 บาท ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันค่าครองชีพสูงขึ้น สินค้ามีราคาแพงขึ้น ประกอบกับยังไม่ได้มีการปรับค่าแรงมาเป็นระยะเวลานาน ผู้ประกอบการควรปรับค่าแรงให้ลูกจ้าง เพื่อความอยู่รอดของทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะลูกจ้างที่มีบุตรหลานในวัยเรียนที่ปัจจุบันต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากทั้งค่าเทอม ค่าอาหาร โดยพบว่าเด็กแต่ละคนจะต้องใช้จ่ายเฉลี่ยคนละ 100 ต่อวัน ค่าแรงวันละ 300 บาทเป็นเพียงค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเท่านั้น ไม่สามารถเป็นเงินเก็บได้เลย ทั้งนี้เห็นว่าไม่ควรตีโพยตีพายตั้งแต่ต้น ควรดูผลสักระยะหนึ่งก่อน แล้วค่อยสรุปปัญหา
ขณะที่ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยแสดงความคิดเห็นว่าการขึ้นค่าแรงส่งผลกระทบไปทั้งระบบ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ราคาสินค้าสูงขึ้น ประชาชนก็ต้องจ่ายมากขึ้น เป็นกงกำกงเกวียน
ประชาชนยังได้ขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลปัญหาค่าเทอมของนักเรียนที่แพงขึ้น พ่อแม่ผู้ปกครองต้องแบกรับภาระ โดยเฉพาะบ้านที่มีบุตรหลายคน ทั้งค่าเทอม และอุปกรณ์การศึกษาที่ขึ้นราคาทำให้เดือดร้อนในขณะนี้
 
5 มกราคม 2556 , 14:16 น. , อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่