คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัว เครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เครื่องแรกของประเทศไทย

  
     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัว เครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน เครื่องแรกของประเทศไทย เครื่องที่ 3 ในภูมิภาคเอเชีย พร้อมก้าวเข้าสู่ Medical Hub ในอนาคต
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศูนย์เครื่องมือ ได้จัดหาเครื่องมือเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการทำวิจัยให้หลากหลายแขนงมากที่สุด ซึ่งคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีนโยบายเน้นการพัฒนาด้านการวิจัย การเรียนการสอน และการบริการผู้ป่วยเพื่อให้ได้การวินิจฉัยที่ถูกต้องเชิงลึกและซับซ้อน จึงได้จัดซื้อเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน ที่มีประสิทธิภาพและความหลากหลายในการวิเคราะห์ตัวอย่าง ทั้งตัวอย่างชิ้นเนื้อเพื่อวินิจฉัยโรค ตัวอย่างทางชีววิทยา จุลชีววิทยา วัสดุศาสตร์ มีมูลค่ากว่า 47 ล้านบาท ซึ่งเป็นเครื่องที่ 3 ของเอเชีย มีใช้อยู่ที่สิงคโปร์ อินเดีย และไทยเท่านั้น สำหรับประเทศไทยถือว่าเป็นเครื่องแรก ที่มีการนำเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนเข้ามาใช้ ปัจจุบันได้ร่วมมือกับต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศสิงคโปร์ และประเทศญี่ปุ่น โดยใช้เครื่องดังกล่าว ในงานวิจัยร่วมกัน ซึ่งจะส่งผลให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถาบันชั้นนำ ก้าวสู่ Medical HUB ในอนาคตพร้อมกับงานวิจัยเชิงลึก
ลักษณะของเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนมีประโยชน์ในการวินิจฉัยโรคที่ค่อนข้างซับซ้อน มีประสิทธิภาพและความหลากหลายในการวิเคราะห์ตัวอย่าง เครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนจะทำให้สามารถมองเห็นเซลล์ที่มีขนาดเล็กได้อย่างละเอียดและชัดเจนซึ่งกล้องจุลทรรศน์ธรรมดาแสดงให้เห็นไม่ได้ สิ่งที่สำคัญ คือ ตัดชิ้นเนื้อของผู้ป่วยในการวินิจฉัยโรคขนาดเพียงไม่เกิน 1 มิลลิเมตรและลดความเจ็บปวดให้กับผู้ป่วย โดยมีค่าใช้จ่ายในการวินิจฉัยต่อครั้ง ประมาณ 3,000 บาท
 
6 มกราคม 2556 , 12:27 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่