จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศให้อำเภออมก๋อยเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง อำเภอแรก

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศให้อำเภออมก๋อยเป็นพื้นที่ประสบภัยแล้ง อำเภอแรก พร้อมเตรียมระดมรถบรรทุกน้ำ เครื่องสูบน้ำ เข้าช่วยเหลือ ในทุกอำเภอหากเกิดภัยแล้ง
นายคมสัน สุวรรณอำภา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศให้อำเภออมก๋อย เป็นพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว เนื่องจาก ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ประชาชนได้รับความเดือนร้อนกว่า 800 ครัวเรือน ล่าสุด นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้แจ้งขอความร่วมมือไปยังการประปาส่วนภูมิภาค เพื่อขอความช่วยเหลือเรื่องน้ำบริโภคให้กับประชาชน นอกจากนี้ ยังมีการคาดหมายจากกรมชลประทานด้วยว่า ปี 2556 อาจเกิดภาวะภัยแล้งคล้ายกับปี 2553 ทั้ง 25 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการสำรวจ ตรวจสอบ ทั้งเครื่องสูบน้ำ และรถบรรทุกน้ำ โดยมีจำนวน 72 คัน ทั้งจังหวัด เพื่อเตรียมช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยแล้งในพื้นที่ทันที โดยในเกือบทุกหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ ได้เตรียมจุดแจกน้ำประปา เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องต้นไว้แล้ว
ทั้งนี้ ผู้มีความประสงค์จะขอรับน้ำบริโภคไปช่วยเหลือประชาชน ให้แจ้งหมายเลขทะเบียนรถ พร้อมคนขับ ไปที่การประปาส่วนภูมิภาค โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับปี 2554 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งทั้งสิ้น 16 อำเภอ
 
6 มกราคม 2556 , 13:44 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่