สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า เตรียมจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ปี 2556

  
     สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า เตรียมจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ปี 2556 พบกิจกรรมเดินพาเหรดรณรงค์การอนุรักษ์สัตว์ป่า ประกวดผลงานภาพวาดและคำขวัญชิงทุนการศึกษา เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่า
สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า เตรียมจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ในวันที่ 9 มกราคม 2556 ตั้งแต่เวลา 09.00-14.00 น. ณ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งทุกวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กำหนดให้มีกิจกรรรมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สัตว์ป่าของประเทศไทย มุ่งเน้นรณรงค์ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมและตระหนักถึงคุณค่า ร่วมใจรักษาสัตว์ป่าไทย สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ได้ให้ความสำคัญกับวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ดำเนินการจัดกิจกรรมเดินพาเหรดรณรงค์การอนุรักษ์สัตว์ป่า นิทรรศการ การแสดงบนเวที การตอบปัญหาเพื่อชิงรางวัล การประกวดผลงานภาพวาดและคำขวัญชิงทุนการศึกษา เพื่อให้เยาวชนในพื้นที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์สัตว์ป่า
สำหรับการประกวดภาพวาดในหัวข้อ หยุดกิน หยุดล่า ร่วมใจรักษา สัตว์ป่าทั่วไทย ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ภาพวาด โดยใช้สีไม้ สีเทียน หรือสีชอล์ก ใช้กระดาษวาดเขียน ขนาด 19 x 20 เซนติเมตร รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 1,000 บาท รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 700 บาท รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 500 บาท และรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 300 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น วาดภาพโดยสีน้ำ ใช้กระดาษวาดเขียนขนาด 26 x 38 เซนติเมตร รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 1,500 บาท รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาท รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 500 บาท และรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 300 บาท และการประกวดคำขวัญที่สื่อถึง หยุดกิน หยุดล่า ร่วมใจรักษา สัตว์ป่าทั่วไทย ใช้คำได้ไม่เกิน 16 คำ รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 700 บาท รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 500 บาท รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 300 บาท และรางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 200 บาท
 
6 มกราคม 2556 , 17:21 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่