มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน นำเทคโนโลยีบอกเล่าเรื่องราวหัตถกรรมเชียงใหม่ ในโครงการ ChiangMai Digital Craft

  
     โครงการ ChiangMai Digital Craft เทคโนโลยีบอกเล่าเรื่องราวหัตถกรรมเชียงใหม่ ทั้งด้านงานไม้ สิ่งทอ เซรามิก พร้อมเผยแพร่ความงามที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านนา สู่โลกดิจิตอลไร้พรมแดน
ดร.ภราดร สุรีย์พงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการ Handmade-chiangmai เกิดขึ้นมาภายใต้โครงการ Chiang Mai Digital Craft ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง British Coucil ประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ได้แก่ เชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมผู้ผลิตและส่งออกสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือ โดยได้ร่วมมือกันในการพัฒนา ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในจังหวัดเชียงใหม่ ประเภทกลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรม งานไม้ เซรามิก และสิ่งทอ เพื่อที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะด้านหัตถกรรม ซึ่งถือได้ว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งกำเนิดงานหัตถกรรมที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย
โครงการ Chiang Mai Digital Crafts เกิดขึ้นจากการนำเทคโนโลยีสื่อที่ทันสมัยมาใช้ในการนำเสนอเรื่องราวและสินค้าของหัตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน ระยะแรกมีผู้ประกอบการ 9 บริษัทนำร่องเข้าร่วม อุปกรณ์ที่ทางโครงการได้นำมาจัดแสดงก็จะทำหน้าที่ในการนำเสนอที่แตกต่างกันตามลักษณะการใช้งาน เช่น เครื่อง เล่น Interactive Pod ทำหน้าที่นำเสนอสินค้าหัตกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการผ่านเทคโนโลยีแบบสามมิติและภาพถ่าย 360 องศา เพื่อให้ผู้ชมได้เห็นภาพของสินค้าในรูปแบบที่แปลกตาและหน้าดึงดูดใจ นอกจากนั้น ผู้ชมยังสามารถสัมผัสและโต้ตอบกับวัตถุที่ปรากฏในจอโทรทัศน์เพื่อชมสินค้าได้โดยรอบทิศ หรือ Hologram เครื่องฉายแบบสามมิติเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ทันสมัยและดูแปลกตาดึงดูดความสนใจด้วยวิธีการนำเสนอผลิตภัณฑ์หัตกรรม เป็นอีกหนึ่งวิธีที่สร้างสรรค์และนำสมัย ทั้งนี้ ยังสามารถรับชมเรื่องราวความเป็นมาและผลิตภัณฑ์ในรูปแบบของวีดีโอและเทคโนโลยีสามมิติของหัตถกรรมแต่ละภาคส่วนและบริษัทได้โดยละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ www.handmade-chiangmai.com นอกจากนี้ ยังมีการทำ Application ที่สามารถใช้งานได้ทั้งในระบบ Android และ IOS ของ MAC อีกด้วย
 
7 มกราคม 2556 , 11:30 น. , อ่าน 1159  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่