เศรษฐกิจประเทศไทยจะขยายตัวไม่เกินร้อยละ 4 ในปีนี้ ขณะที่การลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชนลดลงอย่างเห็นได้ชัดอันเนื่องจากผลกระทบของราคาน้ำมันและดอกเบี้ยที่สูงขึ้น

  
     บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดบรรยายพิเศษเรื่อง บริหารธุรกิจอย่างไร ภายใต้เศรษฐกิจปัจจุบัน ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายณรงค์ชัย อัครเศรณี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นองค์ปาฐก ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ นักธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงได้รับทราบแง่คิดด้านระบบบริหารจัดการเงินที่ดีแบบมืออาชีพ ทราบแนวโน้มและทิศทางภาพรวมภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อการปรับตัวให้พร้อมรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างแข็งแกร่ง นายณรงค์ชัย อัครเศรณีกล่าวว่า ขณะนี้เศรษฐกิจเมืองไทยมีอัตราการขยายตัวน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ และคาดว่าจะไม่เกินร้อยละ 4 อย่างแน่นอนในปลายปีนี้ โดยการขยายตัวที่ลดลงนั้นทั้งเรื่องการลงทุนของเอกชนและภาครัฐ การบริโภคก็ลดลง โดยปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจคือราคาน้ำมันในตลาดโลกที่เพิ่มขึ้น และอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นตามเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา และความผันผวนของค่าเงินบาท ปัญหาภาคใต้ และที่สำคัญรัฐบาลรักษาการไม่สามารถลงทุนได้ จนทำให้ขณะนี้ตลาดหลักทรัพย์ของไทยมีค่าต่ำที่สุดในโลก อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังพบว่าอัตราการส่งออกยังคงขยายตัวและธุรกิจที่ยังคงดำเนินไปได้ดีคือธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มยุโรป และเอเชียที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นในขณะนี้
 
14 กันยายน 2549 , 08:29 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ –นันทิยา สวท.เชียงใหม่