สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ร่วมกับ มศว.เปิดการศึกษาระดับปริญญาโท

  
    สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ร่วมกับ มศว.เปิดการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาพลศึกษา เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ เริ่มปีการศึกษา 2550 เปิดรับสมัครถึง 30 กันยายนนี้
นายเชาว์ เหลืองอร่าม รองอธิการบดีสถาบันการพลศึกษา ประจำวิทยาเขตเชียงใหม่แจ้งว่า ในปีการศึกษา 2550 นี้ สถาบันฯ ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะเปิดการสอนในระดับปริญญาโท สาชาวิชาพลศึกษา โดยเปิดการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
ผู้ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาหลักสูตรดังกล่าวต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพลศึกษา สุขศึกษา นันทนาการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง อัตราค่าลงทะเบียนภาคเรียนละประมาณ 20,000 บาท ใช้เวลาเรียน 5 ภาคเรียน รวม 48 หน่วยกิต
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมแจ้งความประสงค์เข้าศึกษาได้ที่ นายสุพรรณ จิตต์ภักดี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร โทรศัพท์ 08-1992-1996 หรือนายประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย ผู้ช่วยอธิการบดี โทรศัพท์ 08-6730-9188 หรือที่ www.ipecm.ac.th หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 30 กันยายน 2549 นี้
 
14 กันยายน 2549 , 09:59 น. , อ่าน 1327  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่