คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กำหนดจัดบรรยายพิเศษเรื่อง นิยามใหม่ของระบบสุริยะกับดาวพลูโต

  
    ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง นิยามใหม่ของระบบสุริยะกับดาวพลูโต 20 กันยายนนี้ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล รายะนาคร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า เนื่องจากในระยะนี้ประชาชนทั่วไปกำลังมีความตื่นตัวและให้ความสนใจกับระบบสุริยะจักรวาลและเรื่องดาวพลูโตอย่างกว้างขวาง คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นสถาบันที่มีการเรียนการสอนและบริการวิชาการแก่ชุมชนในสาขาวิชาดาราศาสตร์ ที่นับว่าเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย ได้เล็งเห็นประโยชน์ที่จะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวนี้ให้ความรู้แก่ผู้สนใจ จึงได้ร่วมกับสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กำหนดจัดบรรยายพิเศษหัวข้อ การจัดระเบียบใหม่ของระบบสุริยะกับดาวพลูโต ในวันที่ 20 กันยายน 2549 เวลา 12.30 – 16.00 น. ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้จากการประชุมของสมาพันธ์ดาราศาสตร์นานาชาติ (International Astronomical Union : IAU) ครั้งที่ 26 ที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีการนำเสนอข้อมูลทางวิชาการด้านดาราศาสตร์ และได้มีมติปรับดาวพลูโตออกจากการเป็นดาวเคราะห์อย่างเป็นทางการ ทำให้ระบบสุริยะมีดาวเคราะห์เหลือเพียง 8 ดวง และสถานภาพของดาวพลูโตก็เปลี่ยนไป ซึ่งทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในประชาคมโลกและมีอิทธิพลต่อสังคมในวงกว้าง โดยเฉพาะแวดวงการศึกษารวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ที่จำเป็นต้องได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน
ผู้สนใจสามารถเข้ารับฟังการบรรยายครั้งนี้ได้ โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0-5394-3322 และ 0-5394-3467
 
14 กันยายน 2549 , 11:24 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม สวท. เชียงใหม่