รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำสื่อมวลชนตรวจเยี่ยมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งขณะนี้เตรียมการแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 90 พร้อมอวดสายตาชาวโลกอีกไม่นาน

  
     คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมพื้นที่การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ขณะนี้มีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 90 ยังคงเหลือเพียงไม้ดอกเท่านั้นที่จะเริ่มลงพื้นที่กลางเดือนหน้าเพื่อความสดและสวยงามตลอดเวลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่างานมหกรรมพืชสวนโลกฯ เป็นงานที่รัฐบาลตั้งใจจัดเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสองวโรกาสสำคัญคือร่วมฉลองสิริราชย์สมบัติ 60 ปีแห่งการครองราชย์ และเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา ซึ่งเป็นงานแรกของปี 2550 อันเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศที่จะร่วมถวายความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ซึ่งมีพระปรีชาสามารถเป็นพระมหากษัตริย์นักการเกษตรที่ยิ่งใหญ่ของโลก และเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยได้จัดงานระดับเอ วัน อวดสายตาชาวโลก โดยใช้งบประมาณกว่าสองพันล้านและขอคณะรัฐมนตรีเพิ่มอีก 327 ล้านบาทสำหรับทำสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านใน ขณะนี้ขายบัตรเข้าชมงานได้กว่าสามแสนใบแล้ว ขณะนี้ประเทศต่าง ๆ 33 ประเทศยืนยันจะร่วมจัดสวนและโชว์จุดเด่นของแต่ละประเทศอวดสายตาชาวโลกสำหรับพื้นที่ในงานมหกรรมพืชสวนโลกจะนำดอกไม้สามแสนต้นผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเดือนละครั้งรวมปลูกไม้ดอกจำนวน 9 แสนต้นหมุนเวียนปูพรมตลอดพื้นที่จัดงาน 470 ไร่ โดยมีหอคำหลวงเป็นจุดเด่นของงานที่จะจัดนิทรรศการถาวรไว้เพื่อการศึกษาตลอดไป
 
15 กันยายน 2549 , 21:28 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่