รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุ สตง.กำลังตรวจสอบกรณีการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างการดำเนินงานมหกรรมพืชสวนโลก และจะทราบผลภายใน 10 วัน

  
     คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีกระแสข่าวเกี่ยวกับการทุจริตจัดซื้อจัดจ้างในช่วงแรกของการดำเนินการเตรียมการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ว่า เรื่องดังกล่าวมีมาก่อนตนจะมารับหน้าที่ อย่างไรก็ตามขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน และคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน 10 วัน จึงจะทราบผลเบื้องต้น หากตรวจสอบพบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายก็จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกรายโดยไม่มีข้อยกเว้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่า กรณีกระแสที่มีผู้ร้องเรียนว่าโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ แย่งน้ำของเกษตรกรในพื้นที่นั้นไม่เป็นความจริง เพราะในพื้นที่จัดงานมีแหล่งน้ำที่ขุดไว้ภายในความจุ 3 แสนลูกบาศก์เมตร หากประชาชนเดือดร้อนให้ร้องขอ จะให้หน่วยงานเกษตรเข้าไปแก้ปัญหา สำหรับเรื่องสิทธิประโยชน์นั้นคาดการณ์ไว้ว่าจะได้ประมาณ 300 ล้านบาท ขณะนี้ได้มาแล้วกว่า 100 ล้านบาท และจะไม่ของบเพิ่มจากรัฐบาลอีก โดยจะนำต้นไม้ใหญ่ 2 ล้าน 5 แสนต้น กว่า 2,500 ชนิดผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนปลูกตลอดการจัดงาน
 
15 กันยายน 2549 , 21:29 น. , อ่าน 1263  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่