นิทรรศการพืชสวนใต้ร่มยางเสริมสร้างสิ่งแวดล้อม พร้อมพึ่งพาตนเอง แสดงนิทรรศการที่มีชีวิตของการปลูกยางพาราอย่างครบวงจร เป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ

  
     สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง ทำพิธีเปิดป้ายการแสดงนิทรรศการ พืชสวนใต้ร่มยางเสริมสร้างสิ่งแวดล้อม พร้อมพึ่งพาตนเอง และนำชมการสาธิตการกรีดยาง ทำยางแผ่น ณ บริเวณด้านหลังหอคำหลวง ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ โดยมีพลโทยุทธพงษ์ พวงทอง ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองบัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธาน นายสุขุม วงษ์เอก ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยยาง กรมวิชาการเกษตรกล่าวว่า สถานที่ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 ซึ่งจัดเป็นนิทรรศการที่มีชีวิตสำหรับการเรียนรู้เรื่องยางพาราครบวงจร โดยจะมีแปลงยางพาราตั้งแต่ขนาดเล็ก ๆ เป็นกล้ายางพารา และสวนยางพาราขนาดใหญ่ รวมทั้งมีการสาธิตการกรีดยาง การเก็บน้ำยางและการรีดยางเป็นแผ่น เพื่อส่งขาย โดยในส่วนจัดแสดงดังกล่าวจะมีการปลูกพืชผลทางการเกษตรแซมเพื่อเป็นรายได้เสริมให้เกษตรกรด้วย สำหรับการส่งเสริมการปลูกยางพารานั้นขณะนี้พบว่าได้ผลดี โดยในภาคเหนือมีผู้ปลูกยางพาราแล้วกว่า 3 แสนไร่ ปลูกมากในจังหวัดเชียงรายและพะเยา เพื่อทดแทนพืชเกษตรที่มีปัญหาเช่น ส้ม ลิ้นจี่ ลำไย โดยขณะนี้พบว่าหลายแห่งสามารถเก็บผลผลิตสร้างรายได้แก่เกษตรกรแล้ว
 
15 กันยายน 2549 , 21:29 น. , อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่