กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมแก้ปัญหาอุทกภัยลุ่มน้ำยมอย่างครบวงจรภายใต้งบประมาณ 3 พันล้านบาท โดยงานเร่งด่วนคือการทำบายพาทน้ำยมลงแม่น้ำน่าน 5 สายพร้อมประตูระบายน้ำ

  
     คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการแก้ปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะลุ่มน้ำยมจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสุโขทัยว่า ปัญหาปัจจุบันพบว่าน้ำท่วมพื้นที่เกษตรและบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่ท่วมซ้ำซาก สาเหตุหลักคือแม่น้ำยมเป็นแม่น้ำสายเดียวที่ไม่มีแหล่งเก็บกักน้ำ และเป็นลำน้ำที่มีขนาดกว้างที่ต้นน้ำและแคบที่ปลายน้ำ โดยต้นน้ำสามารถจุน้ำได้ 1,500 ลูกบาศก์เมตร แต่เมื่อถึงจังหวัดสุโขทัยแม่น้ำยมจุน้ำได้เพียง 400 ลูกบาศก์เมตรและจุได้ 300 ลูกบาศก์เมตรที่จังหวัดพิษณุโลก ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้วางแผนแก้ปัญหาไว้ 3 ส่วนคือ จะทำการบายพาทน้ำจากแม่น้ำยมลงแม่น้ำน่าน 5 สายพร้อมทำประตูระบายน้ำ ทำแก้มลิง 3 แห่ง ทำฝาย 2 แห่ง ทำอ่างเก็บน้ำ 2 แห่ง และขุดลอกลำน้ำยมให้กว้างขึ้นระยะทางใต้จังหวัดสุโขทัยลงไประยะทาง 47 กิโลเมตร โดยจะใช้งบทั้งโครงการ 3,000 ล้านบาท โดยในปีแรกจะดำเนินการส่วนที่เร่งด่วนที่สุด 100 ล้านบาททำการบายพาทน้ำพร้อมประตูระบาย 5 จุด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวด้วยว่าการแก้ปัญหาดังกล่าวจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมในลุ่มน้ำยมอย่างครบวงจรซึ่งจะต้องใช้เวลาประมาณ 3 ปีครึ่งจึงจะดำเนินการแล้วเสร็จ
 
15 กันยายน 2549 , 21:32 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่