ปีนี้ราคาทองคำลดลงช่วงเทศกาลตรุษจีน ตามภาวะราคาทองคำในตลาดโลกที่ซบเซา

  
    ปีนี้ราคาทองคำลดลงช่วงเทศกาลตรุษจีน ตามภาวะราคาทองคำในตลาดโลกที่ซบเซา โดยทองคำเริ่มลดราคากว่าพันบาทตั้งแต่ช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา
นายยุทธนา แซ่เตี๋ยว เจ้าของร้านทองตั๊กเซ่งฮง ย่านตลาดวโรรส อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า โดยปกติเทศกาลตรุษจีนทุกปี ราคาทองคำจะเพิ่มขึ้น แต่ปีนี้กลับพบว่าราคาทองคำลดลง ทั้งนี้ราคาทองคำได้ลดลงตามตลาดโลกที่ซบเซา โดยลดลงเหลือบาทละ 23,700 บาท จากที่เคยสูงที่สุดถึงบาทละ 27,000 บาท ซึ่งราคาทองได้ลดลงมาเรื่อย ๆ และลดมากที่สุดเมื่อช่วงเทศกาลปีใหม่ที่ลดลงบาทละกว่าพันบาท ทั้งนี้ปีนี้อาจจะเป็นครั้งแรกที่ราคาทองคำลดลงในช่วงเทศกาลตรุษจีน
ทั้งนี้เห็นว่าเทศกาลตรุษจีนไม่เกี่ยวกับราคาทองอีกแล้ว เนื่องจากราคาทองคำต้องอิงกับตลาดโลกตามอุปสงค์และอุปทานที่เกิดขึ้นจริง โดยมีตัวแปรสำคัญคือ ราคาน้ำมัน ค่าเงินดอลล่าร์ ค่าเงินบาทและเศรษฐกิจโลก สำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีน คนมักจะซื้อทองคำเพิ่มขึ้นร้อยละ 40 ซึ่งทองคำก็เป็นสิ่งของมีค่าที่สามารถสะสมเป็นทุนสำรองของครอบครัวได้
 
7 กุมภาพันธ์ 2556 , 17:06 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธัญญลักษณ์ สวท.เชียงใหม่