ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ขึ่ม้ารณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่โจ้

  
    ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ขึ่ม้ารณรงค์โค้งสุดท้ายการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่โจ้ ซึ่งจะเลือกตั้งในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ นึ้ตั้งเป้ามีผู้ใช้สิทธิร้อยละ 70
นายอภิชาติ สุขัคคานนท์ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานในพิธีเปิดการรณรงค์เลือกตั้งโค้งสุดท้ายการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่โจ้ โดยได้ขี่ม้านำขบวนรณรงค์ไปตามถนนตั้งแต่หน้าคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ไปยังถนนสายเชียงใหม่-พร้าว ถึงหน้าเทศบาลเมืองแม่โจ้ ซึ่งการเลือกตั้งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 นี้ ใช้หลักในการจัดการเลือกตั้งโดยใช้เชียงใหม่โมเดล เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ปราศจากการซื้อสิทธิขายเสียง โดยตั้งเป้าจะมีผู้มาใช้สิทธิกว่าร้อยละ 70 จากผู้มีสิทธิทั้งหมด 15,465 คนมีบัตรเสียไม่เกินร้อยละ 3 โดยได้มีการเฝ้าระวังตรวจสอบการเลือกตั้งในครั้งนี้ จัดเจ้าหน้าที่ลงสังเกตุการณ์เลือกตั้ง เพื่อให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีการแข่งขันภายใต้กฎิกาอันถูกต้อง หาเสียงในเชิงนโยบาย และสร้างสรรค์ ไม่มีการร้องคัดค้านจากการทำผิดกฏหมายเลือกตั้ง
ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครลงชิงชัย 3 คนประกอบด้วยหมายเลข 1 นายบุญล้อม ถวาย หมายเลข 2 นายประหยัด ทรงคำ และหมายเลข 3 นายปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย โดยจะมี 31 หน่วยเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการไม่เกินเวลา 20.00 น.ของวันเลือกตั้ง
 
8 กุมภาพันธ์ 2556 , 12:11 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ธัญญลักษณ์ สวท.เชียงใหม่